Subsidie buurtfeesten

Om een stimulans te geven aan wijkbijeenkomsten en zo de sociale contacten in de straat of wijk aan te halen, verleent de gemeente per goedgekeurde aanvraag logistieke en financiële steun volgens de grootte van de organisatie.

De uitnodiging tot het feest mag zich enkel richten tot de bewoners van een straat (met zijstraten) of een welbepaalde wijk. Derden kunnen niet aan het feest deelnemen. De uitnodiging voor het feest dient samen met de aanvraag, ondertekend door minstens 5 bewoners uit verschillende gezinnen, minimum 6 weken vooraf aan het schepencollege te worden voorgelegd. Indien de aanvraag meerdere straten omvat, dient er per straat minstens 1 bewoner de aanvraag mede te ondertekenen. Per wijk of straat kan er slechts 1 aanvraag per jaar worden ingediend.

De logistieke steun bestaat uit het afsluiten van de straat en het ter beschikking stellen van tafels en stoelen en dit volgens het bestaande reglement en de beschikbare voorraad.

De financiële tussenkomst wordt bepaald op basis van het aantal deelnemers met een minimum van 25 aanwezigen en wordt als volgt bepaald:

  • van 25 tot 75: 100 euro
  • van 76 tot 150: 150 euro
  • van 151 of meer: 200 euro

Om de subsidie te ontvangen moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zo is er o.a. een geijkte deelnemerslijst die moet ingevuld worden en een verklaring op eer.

Klik op de links voor het volledige reglement, het aanvraagformulier en de deelnamelijst.

Wist u dat comités die instaan voor het organiseren van een volwaardig kermisprogramma (wijk- of grote kermis) ook een subsidie kunnen krijgen die varieert van 400 tot 1.500 euro? Contacteer de dienst cultuur voor meer informatie.

De uitbetaling van de toelage kan slechts gebeuren na de voorlegging van de deelnemerslijst en nadat het feest effectief is doorgegaan. De inrichters dienen zelf in te staan voor alle mogelijke verplichtingen zoals tapvergunning, SABAM en billijke vergoeding voor zover van toepassing.