Subsidie actieve sportvereniging

Als de sportvereniging voldoet aan alle voorwaarden van het subsidiereglement, komt ze in aanmerking voor een jaarlijkse werkingstoelage. Op basis van verschillende criteria worden de subsidies verdeeld over alle sportclubs.

Indien de sportvereniging over een gestructureerde jeugdwerking beschikt, kan ze bovendien in aanmerking komen voor de impulssubsidie. Deze subsidies worden toegekend om een stimulans te geven aan de jeugdsportbegeleiding in de sportclubs.

Sportverenigingen die vorig jaar in aanmerking kwamen voor subsidies, worden schriftelijk op de hoogte gebracht. Andere sportverenigingen kunnen de aanvraagformulieren hier downloaden of aanvragen op de dienst sport.

Jaarlijkse werkingstoelage

Raadpleeg het reglement jaarlijkse werkingstoelage actieve sportverenigingen en het aanvraagformulier jaarlijkse werkingstoelage actieve sportverenigingen op deze pagina.

Impulssubsidie

Raadpleeg het reglement impulssubsidie en het aanvraagformulier impulssubsidie op deze pagina.

Indien je erkende sportvereniging niet voldoet voor bovenstaande toelage, kom je in aanmerking voor de minimale toelage van 100 euro (zie hieronder)

Minimale toelage van 100 euro voor erkende sportverenigingen

De sportvereniging kan voor twee redenen in aanmerking komen voor deze toelage:

  1. De sportvereniging ontvangt een jaarlijkse werkingstoelage van minder dan 100 euro
  2. De sportvereniging is erkend als een Ichtegemse sportvereniging maar voldoet niet aan de voorwaarden om een jaarlijkse werkingstoelage te ontvangen (is bvb. niet aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie)

Raadpleeg het reglement minimale toelage erkende Ichtegemse sportverenigingen en het aanvraagformulier minimale toelage erkende Ichtegemse sportverenigingen op deze pagina.

Naar top