Statbel: enquête arbeidskrachten

Gepubliceerd op vrijdag 1 maart 2019 9 u.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, en Eurostat organiseren sinds 1983 de enquête naar de arbeidskrachten bij 20.000 huishoudens. Ook gezinnen uit Ichtegem kunnen aangeschreven worden door Statbel om aan deze enquête deel te nemen.

De enquête bevat vragen over werk, werk zoeken, studies, werkloosheid en pensioen. Het kan dat u als inwoner van Groot-Ichtegem een brief van Statbel ontvangt met de vraag om deel te nemen aan de enquête. De deelname is heel belangrijk en verplicht. De gezinnen die een brief ontvangen, worden op toevallige wijze geselecteerd door Statbel aan de hand van het rijksregisternummer.

De brief vermeldt steeds de naam van de interviewer en het telefoonnummer van het Contact Center (0800 120 33), bereikbaar van 9 tot 17 uur. Als gemeente weten wij - omwille van het statistisch geheim - niet welke gezinnen worden aangeschreven.

Op de website van de Algemene Directie statistiek - Statistics Belgium vindt u nog bijkomende informatie.

Vanaf 11 maart 2019 zullen de interviewers ook effectief op bezoek komen. Deze rondgang zal 3 weken duren. Bij twijfel, raadpleeg de voorbeeldbrief in bijlage of neem contact op met Statbel via de website, eak-eft@economie.fgov.be of 0800 120 33.