Starten als ondernemer

Verschillende instanties kunnen u helpen bij het opstarten van een eigen onderneming.

Surf even naar www.agentschapondernemen.be of maak een afspraak in één van de provinciale kantoren van het agentschap. U krijgt er informatie over de financiering van uw onderneming, vestigingswetgeving, benodigde vergunningen op het vlak van stedenbouw en milieu, toepasselijke wetgeving, …

Op de startpagina van het Agentschap vindt u heel wat thema’s die voor een startend maar ook voor een gevorderd ondernemer van belang kunnen zijn.

Wilt u voor zichzelf al even nagaan wat de mogelijkheden en de problemen voor een starter kunnen zijn, dan kan dat via het startkompas, dat u wegwijs maakt in de ingewikkelde problematiek van de beginnende onderneming. U vindt dit hier.

Voor heel wat zaken kunt u als ondernemer trouwens ook subsidies krijgen. Een algemeen beeld daarvan krijgt u via deze link. Wilt u meer gericht zoeken dan kan dat via www.subsidiedatabank.be

Beginnende ondernemers moeten zich aanmelden aan het regionale kantoor van de Kruispuntbank Ondernemingen. Meer info hierover vindt u terug op de site van het ondernemingsloket.

Brochures

De Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie heeft de informatiebrochure "Zelfstandige worden" geschreven. Deze brochure wil de kandidaat-ondernemers informeren over de belangrijkste stappen bij de oprichting van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen die gepaard gaan met het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. De brochure snijdt ook verschillende thema's aan waarmee ze tijdens de levenscyclus van hun onderneming te maken kunnen krijgen.

De meest recente versie van deze brochure kan je hier downloaden.

De horecasector heeft verschillende brochures, die bij uitbreiding ook voor andere startende zelfstandigen een zeker belang kan hebben.

Nuttige linken