Sportraad

De sportraad geeft advies aan de gemeente inzake sportmateries. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief.

Daarnaast coördineert de sportraad de activiteiten in de sportsector. Dit wil zeggen dat ze overleg en samenwerking tot stand brengt tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in deze sector.

Ook verzamelt de sportraad documentatie en informatie over het sportleven en de sportieve behoeften in Ichtegem. Op deze manier kan ze initiatieven nemen die op de behoeften zijn afgestemd.

Op dit moment werken we aan de hersamenstelling van de adviesraden voor de periode 2020 - 2025. Tot 31 oktober 2019 kon iedereen zich kandidaat stellen. Op dit moment verwerken we de kandidaturen.

Deze adviesraad wordt officieel aangesteld in de gemeenteraad van 19 december 2019 en gaat in januari 2020 van start.