Sportraad

De sportraad geeft advies aan de gemeente inzake sportmateries. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief.

Daarnaast coördineert de sportraad de activiteiten in de sportsector. Dit wil zeggen dat ze overleg en samenwerking tot stand brengt tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in deze sector.

Ook verzamelt de sportraad documentatie en informatie over het sportleven en de sportieve behoeften in Ichtegem. Op deze manier kan ze initiatieven nemen die op de behoeften zijn afgestemd.

Voorzitter: Joris Gadeyne

Secretaris: Ronny Pollet

Algemene vergadering

De sportraad belegt halfjaarlijks een vergadering met al haar leden. Tijdens deze vergaderingen worden de adviezen gegeven. De vergaderingen zijn openbaar.

Klik hier voor een lijst van de leden van de gemeentelijke sportraad

Hoe toetreden?

Om toe te treden tot de sportraad moet de sportvereniging eerst erkend worden als Ichtegemse sportvereniging. Dit wil zeggen dat de vereniging aan een aantal vereisten moet voldoen. Eens de vereniging erkend is, kan ze toetreden tot de sportraad.

Erkenning en huishoudelijk reglement

Tijdens de gemeenteraad van 2 mei 2013 werd de sportraad opnieuw erkend als gemeentelijke adviesraad. Hieronder vindt u de officiële erkenning en het huishoudelijk reglement van de sportraad.