Sportraad

De sportraad geeft advies aan de gemeente inzake sportmateries. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief.

Daarnaast coördineert de sportraad de activiteiten in de sportsector. Dit wil zeggen dat ze overleg en samenwerking tot stand brengt tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in deze sector.

Ook verzamelt de sportraad documentatie en informatie over het sportleven en de sportieve behoeften in Ichtegem. Op deze manier kan ze initiatieven nemen die op de behoeften zijn afgestemd.

De sportraad werd officieel aangesteld in de gemeenteraad van 19 december 2019 en bestaat voor de periode 2020 - 2025 uit:

Cardon Ellen
Crombez Hilde
Goegebeur Myriam
Tas Ingrid
Beernaert Luc
Brinckman Stefaan
Cobbaert Eric
De Gryse Hans
Gadeyne Joris
Ledaine Gilbert
Pollet Ronny
Sys Noël
Vermander Willy
Vermeersch Danny

Naar top