Sportraad

De sportraad geeft advies aan de gemeente inzake sportmateries. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief.

Daarnaast coördineert de sportraad de activiteiten in de sportsector. Dit wil zeggen dat ze overleg en samenwerking tot stand brengt tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in deze sector.

Ook verzamelt de sportraad documentatie en informatie over het sportleven en de sportieve behoeften in Ichtegem. Op deze manier kan ze initiatieven nemen die op de behoeften zijn afgestemd.

Heb jij een ruime blik op sport en denk je mee te kunnen werken aan een sportbeleid voor de héle gemeente? Kun jij ons helpen om het #sportersbelevenmeer-verhaal ook echt waar te maken? Dan ontvangen we graag jouw kandidatuur!

Je leest het, onze gemeente geeft iedereen de kans om te participeren en om Ichtegem te inspireren.

Stel je kandidaat via deze link ten laatste op 31 oktober 2019.  

Meer info? Kom langs in het administratief centrum of gemeentehuis, bel 059 34 11 20 of stuur je vraag naar communicatie@ichtegem.be