Spontane kandidatuur voor een overheidsopdracht

Bent u aannemer, leverancier of dienstverlener en wilt u aangeschreven worden voor 'onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking vooraf'?

Als aannemer, leverancier of dienstverlener kunt u aan de gemeente Ichtegem laten weten dat u aangeschreven wil worden bij overheidsopdrachten door middel van een 'onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf'.

Uw kandidaatstelling wordt dan op een lijst geplaatst. Gemeentelijke diensten die een overheidsopdracht door middel van een 'onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf' uitschrijven, zijn verplicht deze lijst te consulteren bij het opmaken van hun lijst van potentiële leveranciers.

Niet elke kandidaat op de lijst wordt voor elke opdracht uitgenodigd. Er wordt gericht uitgenodigd op basis van het soort opdracht en de bijbehorende behoeften.

Hoe kandidaat stellen?

Er zijn 2 mogelijkheden om uw kandidatuur in te dienen:

  • via het digitaal formulier onderaan deze pagina
  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem

 Als nieuwe kandidaat stelt u uw bedrijf voor en u vermeldt:

  • naam van uw bedrijf
  • uw specialiteit(en)
  • ondernemingsnummer 
  • correct postadres 
  • e-mailadres
  • website
  • eventuele andere gegevens die u met ons wenst te delen

Let op! Een eenvoudig reclamefoldertje volstaat niet om opgenomen te worden in de lijst.

De lijst van leveranciers is een dynamische lijst, aannemers, leveranciers of dienstverleners die na 3 keer aanschrijven geen offerte indienden worden geschrapt van deze lijst.