Speelpleinwerking Bengelberg

Waar?

Sporthal de Keiberg, Keibergstraat, 8480 Ichtegem

Wanneer?

Paasvakantie 2019: van maandag 8 april tot en met vrijdag 19 april

Zomervakantie 2019: van maandag 1 juli tot en met vrijdag 30 augustus

Telefoonnummers tijdens de zomer:

0499 29 74 76 (hoofdmoni, altijd aanwezig op het speelplein)

0491 89 44 76 (jeugdconsulent, niet altijd aanwezig op het speelplein)

Opvang?

Er is voor- en naopvang voorzien in IBO De Kastaar. De kinderen kunnen er terecht voor de speelpleinwerking vanaf 6.30 uur en na de speelpleinwerking tot 19 uur. Een busje zorgt ervoor dat de kinderen ’s morgens op het speelplein geraken en ’s avonds terug in de Kastaar.

Werking?

Kleuters spelen altijd onder begeleiding van hun eigen kleutermoni’s in hun eigen Kleuterhuisje. Op het speelplein mag elk kind vanaf het derde kleuter zijn eigen programma kiezen. Het kan vrij spelen op het speelplein onder begeleiding van de moni’s of het kan deelnemen aan een sport-, spel- of knutselactiviteit uit een gevarieerd aanbod. De +10-jarigen krijgen een eigen moni en mogen hun eigen programma samenstellen.

Opgelet: tijdens de paasvakantie sluiten de kinderen van de derde kleuterklas aan bij het lager.

Wij hebben ook wekelijks leuke grote activiteiten. Alle info hierover kunnen jullie terugvinden in de Winter&Lentezoemer en de Zomerzoemer.

Begeleiding

Alle moni’s op het speelplein hebben een attest ‘animator in het jeugdwerk’.

Voorzitter: Stefaan Feys, Engelstraat 113 0101, 051/58.30.71