Soorten afval

Het recyclagepark is gelegen in de Bruggestraat 104A te Ichtegem.

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners, woonachtig of verblijvend in de gemeente Ichtegem en voor de ondernemingen, scholen, instellingen, openbare besturen, beoefenaars van vrije beroepen, burelen, verenigingen, e.d. die op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gevestigd zijn.

Klik hier voor alle informatie over het recyclagepark.

Toegang is mogelijk tot 15 minuten voor sluitingstijd.

De hiernavolgende tabel vermeldt de toegelaten afvalstoffen en hun aanvoereisen.

 AFVALSTOFAANVOEREISENMAXIMUM HOEVEELHEID
   ParticulierenBedrijven
1Papier en karton Vooraf geplooid en/of gescheurd2 m³ per dag2 m³ per dag
2Hol glas Flessen en bokalen moeten geledigd en gereinigd zijn; geen deksels of stoppen; per kleur1 m³ per dag1 m³ per dag
3Vlak glasvlak glas (enkel of dubbel), draadglas, spiegels.Ramen met kader moeten vooraf gescheiden worden.1 m³ per dag1 m³ per dag
4Inert recycleerbaarZuiver metselwerk, steenpuin, beton1 m³ per dagNiet toegelaten
5Stort klasse IIIKalkhoudende materialen, cellenbeton, keramische producten, natuurstenen0,5 m³ per dagNiet toegelaten
6Asbesthoudend afvalHechtgebonden asbesthoudend materiaal moet vooraf volledig verpakt worden in de daartoe aangeboden transparante zakken door de intercommunale. De bezoeker zal zich onthouden van elke handeling die kan leiden tot het verspreiden van asbesthoudende partikels. De bezoeker dient het asbesthoudend materiaal zelf in de container te deponeren.3 zakken per dag vooraf te verpakkenNiet toegelaten
7P+MDverpakkingen ledigen en voedselresten zoveel mogelijk verwijderen en niet in elkaar steken2 m³ per dag2 m³ per dag
8PiepschuimNiet vervuild, in kleine stukken. Isolatie- en vulmateriaal worden niet aanvaard0,5 m³ per dagIn specifiek daartoe bestemde zakken aan te kopen op het recyclagepark
9herbruikbaar materiaal (kringloopcentrum)kledij en lederwaren mogen niet vervuild zijn2 m³ per dag2 m³ per dag
10Gemengde metalenVelgen zonder autobanden; geen verfpotten met verfresten (KGA)1 m³ per dag1 m³ per dag
11KGAHet KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking aangeboden worden. Er mogen geen radioactieve stoffen, explosieven en gasflessen binnengebracht worden. De aanbieder overhandigt zelf het KGA aan de parkwachter. De KGA kluis mag enkel worden betreden door de parkwachter.Huishoudelijke hoeveelhedenNiet toegelaten met uitzondering van 40 TL's per dag
12Printer- en tonercartridges Huishoudelijke hoeveelhedenNiet toegelaten 
13Frituuroliën en vetten 10 liter per dagNiet toegelaten 
14Afvalolie 10 liter per dagNiet toegelaten
15Tuin- en snoeiafvalKlein tuinafval zoals grasmaaisel en haagscheersel, snoeiafval en boomwortels. Zakken met klein tuinafval dienen geledigd te worden. 2 m³ per dag2 m³ per dag
16AutobandenZonder velg4 stuks per dagNiet toegelaten 
17HoutafvalMeubels moeten volledig gedemonteerd zijn1 m³ per dag1 m³ per dag
18Treinbielzen 1 van 2,5m langNiet toegelaten 
19AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)Elektronische apparaten, ontdaan van hun inhoud2 m³ per dag2 m³ per dag
20GrofvuilGrof brandbaar huisvuil die niet recycleerbaar is1 m³ per dag1 m³ per dag
21Harde plasticsHarde kunststoffen zoals emmers, buizen, tuinmeubelen, wasmanden, speelgoed… Ze worden zoveel als mogelijk ontdaan van niet-plastics1 m³ per dag1 m³ per dag
22MatrassenMatrassen moeten droog en niet kapot worden aangeboden.2 matrassen per dag2 matrassen per dag

 

De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het recyclagepark:

  • gashouders of andere ontplofbare voorwerpen;
  • krengen van dieren en slachtafval;
  • slib en afvalstoffen afkomstig van rioleringsnetten;
  • afvalstoffen afkomstig van septische putten en vetvangers;
  • de krachtens het VLAREA bepaalde gevaarlijke afvalstoffen;
  • transformatoren en condensatoren;
  • groenten- en fruitafval

Zaken kunnen geweigerd worden om veiligheidsredenen.

De aanbieder dient de niet-aanvaarde afvalstoffen terug mee te nemen.

Voor het gebruik van het recyclagepark voor het aanvoeren van huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dient een retributie te worden betaald. Het bedrag van de retributie, het toepassingsgebied en de betalingsmodaliteiten zijn vastgelegd in het retributiereglement inzake de aanvoer van afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark.

Naar top