Sociale kruidenier komEET

De sociale kruidenier KomEET is een samenwerking tussen de het lokaal bestuur Ichtegem en 4de wereldorganisatie Welzijnschakel ‘t Kassietje.

Het is een kleinschalige winkel waar mensen basisproducten zoals voeding, verzorgingsproducten,… kunnen verkrijgen. Er is steeds ruimte voor een gesprek voor wie er nood aan heeft. Het is dus zeker ook een ontmoetingsplaats waar mensen elkaar kunnen vinden. 

Het voorzien van voeding is een vorm van hulpverlening die vaak wordt aangeboden ter vervanging van een financiële hulpverlening. Deze ondersteuning biedt een grote hulp aan wie het moeilijk heeft.

De verschillende producten worden aangeleverd door diverse lokale handelaars, de voedselbank, Foodsavers en het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp*. 

Om in de sociale kruidenier KomEET te kunnen winkelen, heb je een winkelpas nodig. De sociale dienst voert een sociaal en financieel onderzoek uit dat bepaalt of iemand een winkelpas kan bekomen.

Voorwaarden

  • Je verblijft op het grondgebied Ichtegem
  • Een sociaal en financieel onderzoek maakt duidelijk dat je het financieel moeilijk hebt

Openingsuren KomEET:

  • Dinsdagnamiddag van 15 tot 17.30 uur
  • Donderdag van 10 tot 12.30 uur
  • Vrijdag van 10 tot 12.30 uur

Bruggestraat 164

8480 Eernegem

Denk jij in aanmerking te komen voor een winkelpas? Vul het formulier onderaan deze pagina in.

Wil jij goederen aanleveren of heb je graag meer informatie over onze werking? Neem contact op met de sociale dienst of vul het contactformulier hieronder in.


* Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Federaal voedselhulpprogramma onder het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). Via het ESF+ fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T.
De ESF+ voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen, dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.

Naar top