Sociale economie

De sociale economie bestaat uit bedrijven en initiatieven die:

Specifieke maatschappelijke meerwaarde willen realiseren:

  • Een positieve inbedding in de maatschappij. Dat kan door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en niet-gouvernementele organisaties op het werkterrein. Partners werken samen en bouwen netwerken op. Tewerkstelling creëren en competenties versterken met het oog op duurzame loopbanen. De aandacht gaat naar emancipatie, integratie en de positie van mensen uit kansengroepen. Waar mogelijk doorstroom realiseren binnen de sociale economie en naar het normale economische circuit.
  • Duurzame ontwikkeling, milieuvriendelijke productieprocessen en producten en integrale milieuzorg.
  • Arbeid voorrang geven op kapitaal bij de verdeling van de opbrengsten. De opbrengsten vormen geen doel op zich, maar zijn een middel om maatschappelijke doelen te realiseren.
    Democratische besluitvorming: de betrokkenen krijgen inspraak in het beleid van de onderneming.
  • Maximale transparantie, onder meer op het vlak van algemeen beleid, financiën en interne en externe relaties.
  • Kwaliteitsvolle relaties. Bij externe relaties is het streefdoel een win-win-partnerschap, waarbij de kosten en de baten gelijk worden verdeeld. Bij interne relaties gaat de aandacht naar kansen voor persoonlijke ontwikkeling, non-discriminatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel.
  • Een positieve inbedding in de maatschappij. Dat kan door in gesprek te gaan met de lokale gemeenschap en niet-gouvernementele organisaties op het werkterrein. Partners werken samen en bouwen netwerken op. 

Goederen en diensten leveren waarvoor klanten en behoeften bestaan, zowel vandaag als in de toekomst. De focus ligt op continuïteit, rendabiliteit en een efficiënte inzet van de middelen.

Perspectief is een projectvereniging ondersteund door de lokale besturen ondersteund de sociale economie & sociale tewerkstelling in de regio Oostende.

Vanaf 2019 is het mogelijk om een maatwerkafdeling op te starten. Een onderneming die haar economische activiteit als kerntaak heeft, maar wel bereid is om mee te werken aan een socialere economie, kan een maatwerkafdeling oprichten. Daar kan ze voor een beperkte groep mensen een kwaliteitsvolle inschakeling realiseren (minstens 5 VTE).

Meer informatie op de website https://www.socialeeconomie.be/.

Naar top