Sociale dienstverlening

De sociale dienst fungeert als sluitstuk van het sociale zekerheidssysteem omdat ze belast is met de uitvoering van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Voor iedere hulpvragende persoon wordt individueel uitgemaakt welke hulpverlening (leefloon, steun, voorschotten op sociale uitkeringen, uitputting rechten sociale zekerheid, tewerkstelling in sociaal kader, enz.) dient geboden te worden om een sociaal-vitaal levensminimum te garanderen.

De algemene sociale dienstverlening omvat:

  • leefloon
  • financiĆ«le steunverlening
  • voorschotten op sociale uitkeringen
  • schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer
  • juridische informatie en advies
  • psychosociale begeleiding
  • administratieve hulpverlening
Naar top