Sociaal Pedagogische Toelage

SPT is een gemeentelijke toelage aan de persoon die thuis de verzorging en de opvoeding van een kind met een beperking op zich neemt.

Voorwaarden

  • het kind heeft een beperking waarvoor verhoogd kinderbijslag wordt uitbetaald,
  • het kind is maximum 25 jaar,
  • de toelage is afhankelijk als het kind een school kan bezoeken en/of intern is,
  • dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden.

Bedrag van de toelage

124 euro indien het gaat om een kind met een beperking dat gans het jaar door thuis verzorgd en opgevoed wordt en dat geen school kan bezoeken.

100 euro indien het gaat om een kind met een beperking dat wel een school kan bezoeken doch iedere dag op en af gaat en thuis de nacht doorbrengt.

75 euro indien het gaat om een kind met een beperking dat slechts tijdens de weekeinden en gedurende de verlofperioden thuis wordt verzorgd en opgevoed.

Aanvraag

De aanvragen om deze toelage te bekomen dienen uiterlijk op 31 december bij het Sociaal Huis te worden ingediend. 

Wat breng je mee

Een attest afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme waarin het percentage van invaliditeit wordt bevestigd of van een bevoegd organisme dat het groeipakket met zorgtoeslag uitbetaald.

Naar top