Signalisatievergunning

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt je een signalisatievergunning nodig.

Klik hier voor je digitale aanvraag!

Inhoud

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

U hebt toelating van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren.

Wat meebrengen

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Procedure

Je vraagt toelating voor het plaatsen van signalisatie digitaal aan via deze link.

Bedrag

De retributie voor het ontlenen van de parkeerverbodsborden bedraagt 12,50 euro voor een set per week. Deze worden zelf afgehaald, geplaatst en teruggebracht door de burger.

Indien de verkeersborden door de technische dienst van de gemeente dienen te worden gebracht naar de plaats van inname, geplaatst aan de kant van de weg en terug afgehaald bedraagt de retributie 50 euro per set.

De retributie dient betaald te worden bij de aanvraag tot ontlening via online betaling of cash aan het onthaal van het administratief centrum te Eernegem.

Wat meebrengen

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.

Naar top