Seniorenraad

De seniorenraad onderneemtĀ initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het seniorenwerk, de betrokkenen bij het seniorenwelzijn en de senioren te bevorderen.

Deze raad adviseert het gemeentebestuur over initiatieven rond seniorenwerking.

Op dit moment werken we aan de hersamenstelling van de adviesraden voor de periode 2020 - 2025. Tot 31 oktober 2019 kon iedereen zich kandidaat stellen. Op dit moment verwerken we de kandidaturen.

Deze adviesraad wordt officieel aangesteld in de gemeenteraad van 19 december 2019 en gaat in januari 2020 van start.