Schoolroutekaarten en fietsstraten

De gemeente Ichtegem is ingestapt in het 'Octopusproject'. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de knelpunten in de schoolomgevingen en op de routes van en naar de scholen. De analyse moet resulteren in concreten maatregelen.

Schoolroutekaart

Schoolroutekaarten bevatten de meest aangewezen route om naar school te gaan. Voor volgende scholen vind je op deze pagina een schoolroutekaart:

  • VBS Bekegem
  • GBS Eernegem 't Mozaïek
  • VBS Ichtegem De Schatkist en De Engel
  • VBS Eernegem
  • GBS Ichtegem De Bever
  • MPIGO De Zandkorrel

Fietsstraat

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (éénrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto’s mogen de fietsers NIET inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km / uur.

In tegenstelling tot de wegen die specifiek voorbehouden zijn voor fietsers (en voetgangers en ruiters, aangeduid met verkeersbord F99a), laat de fietsstraat auto’s toe. Het fietsverkeer geniet echter absolute voorrang en auto’s zijn er dus als het ware te gast. In tegenstelling tot erfzones blijven er voetpaden beschikbaar.

Een fietsstraat wordt gesignaleerd met verkeersborden die het begin en het einde van de fietsstraat aanduiden. (F111 en F113)

Naar top