Schoolgaande kleuters en kinderen

Ontdek wat deze Huis van het Kind-partners voor jou kunnen betekenen als je schoolgaande kleuters en/of kinderen in huis hebt:

Vragen rond ontwikkeling van je kind

  • Van bij de geboorte tot op 2,5 jaar worden kinderen opgevolgd op vlak van ontwikkeling en groei door Kind en Gezin. Eens ze schoolgaande zijn, neemt het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) van de school deze opvolging over. Heb je een vraag over de ontwikkeling van je kindje? Neem gerust contact op met je huisarts of met de contactpersoon van het CLB van jouw school.

Studie ondersteuning ‘de Katrol’¬†

Gemeentelijke bibliotheek

Buitenschoolse kinderopvang ‘Kastaar, Kornuit, Kapoen’

Speelpleinwerking Bengelberg 

Speelpleinwerking Leutegem

Vakantieaanbod

Financiële informatie voor gezinnen