Sabam en Billijke vergoeding

Sabam? Billijke Vergoeding?

Je speelt muziek op de werkvloer, in je zaak of tijdens je evenement? Dan maak je gebruik van het (inter)nationale repertoire van Sabam, de Belgische vereniging voor auteurs, componisten en uitgevers. Je hebt daarvoor een licentie nodig. In ruil mag je vrij gebruik maken van hun repertoire.

De vergoeding die je daarvoor betaalt, is het auteursrecht. Sabam verdeelt deze rechten aan haar auteurs, componisten en uitgevers, die op deze manier een eerlijke vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werken.

De Billijke Vergoeding is een wettelijke licentie die je betaalt wanneer je opgenomen muziek speelt in een publiek toegankelijke ruimte. Deze vergoeding zijn naburige rechten en is een financiële compensatie voor het gebruik van het muzikale repertoire van uitvoerende kunstenaars/artiesten en muziekproducenten.

Tot nog toe werd de Billijke Vergoeding geïnd door Honebel (voor de horecasector) en door Outsourcing Partners (voor andere sectoren, lokale radio’s en tijdelijke evenementen). Zij doen dit in opdracht van PlayRight en SIMIM, die respectievelijk de uitvoerende kunstenaars/artiesten en de muziekproducenten vertegenwoordigen. Zij verdelen deze Billijke Vergoeding vervolgens aan de leden die zij vertegenwoordigen.

Je had dus twee verschillende licenties nodig. Maar daar komt nu verandering in.

Unisono: alleen maar voordelen

Het unieke platform van Unisono vereenvoudigt vanaf 1 januari aanzienlijk de aangifte en betaling van beide licenties. Je hoeft niet langer twee aparte licenties aan te vragen voor enerzijds de auteursrechten (Sabam) en de naburige rechten (Billijke Vergoeding). Unisono centraliseert beide, met één licentie en één betaling tot gevolg.

Bovendien beperkt Unisono zich niet tot muziekgebruik. Ook wanneer je audiovisuele werken vertoont, een theaterstuk opvoert of literaire en visuele werken wil gebruiken, kun je via Unisono je licentie aanvragen.

De voordelen op een rij:

  • Administratieve vereenvoudiging: je regelt niet langer Sabam en de Billijke vergoeding via twee aparte licenties. Het platform van Unisono zorgt voor één licentie, gevolgd door één betaling.
  • Meer transparantie: je hebt zicht op hoe het geld dat je betaalt, verdeeld wordt over de verschillende partijen.
  • Meer gebruiksgemak: een persoonlijk account op MyUnisono waarmee je snel en eenvoudig jouw licentie aanvraagt. Je kunt er ook vrijblijvend tariefsimulaties maken en de status van uw dossier(s) in real time opvolgen.
  • Eén aansprekingspunt: wens je meer informatie over de verschillende licentietypes of heb je een vraag? De medewerkers van Unisono helpen je graag verder.

Verspreiding via de gemeentelijke kanalen

Help deze informatie zoveel mogelijk mee verspreiden op het grondgebied van je lokaal bestuur: via de gemeentelijke website, het infoblad, sociale media, enzovoort.

Hieronder vind je links naar een downloadbare versie van de tekst op deze pagina, alsook naar een uitgebreide FAQ over Unisono:

Meer info is ook te vinden op www.unisono.be

Naar top