Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.
Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
  • waar al dan niet mag worden gebouwd;
  • aan welke stedenbouwkundige voorschriften gebouwen en constructies in een bepaalde zone moeten voldoen;
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Het Vlaams gewest maakt gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Ook provincies en gemeenten kunnen ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken.

Thema's

Naar top