Ruimtelijke ordening

De dienst ruimtelijk ordening houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening op het grondgebied van de gemeente Ichtegem.

Vooraleer u gaat (ver)bouwen of overgaat tot de aankoop van een eigendom, is het aan te raden om u vooraf goed te informeren omtrent respectievelijk het vergunningsplichtig karakter van de werkzaamheden of het bestaan van specifieke voorschriften voor het goed. Hiervoor kunt u terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Let op! De dienst ruimtelijke ordening werkt enkel op afspraak.