Roken

Als u een evenement organiseert in een polyvalente zaal, jeugdhuis of gesloten tent, geldt altijd het rookverbod!

Verplichting organisator

Als organisator moet u erop toezien dat het rookverbod wordt toegepast. Zo voldoet u aan de huidige rookreglementering:

  • De rookverbodtekens moeten zichtbaar blijven.
  • In een gesloten tent voorziet u zelf voldoende verbodstekens op zichtbare plaatsen.
  • Plaats binnen nergens asbakken.
  • Er wordt in geen geval binnen gerookt, zeker niet door medewerkers, die een voorbeeldfunctie hebben.
  • Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers op het rookverbod te wijzen.

Boetes

Zowel de roker zelf als de organisator of uitbater van de openbare ruimte, kunnen beboet worden. De boetes gaan van € 150 tot € 1650.

Is het verwijderen van asbakken en ophangen van pictogrammen een voldoende antwoord op het rookverbod?

Neen! De organisator en medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers actief op het rookverbod te wijzen. Dit wil uiteraard zeggen dat u rokende aanwezigen erop attent moet maken dat ze niet mogen roken.

Vragen over het rookverbod?

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Informatieambtenaar
Tel.: +32 (0)2 524.90.90
E-mail: informatie-ambtenaar@health.fgov.be