Renovatie waterleiding Achterstraat

Opdrachtgever: VMW – De Watergroep – algemeen nummer 059 29 99 83

Aannemer: Uitgevoerde werken: n.v. Vansteenkiste Infra – algemeen nummer 059 27 73 50

Periode: Vanaf 5 augustus tot eind december 2019

Plaats: Achterstraat vanaf nr. 72 tot en met nr. 146 en van nr. 49 tot nr. 131

Plaats: Zedelgemsesteenweg vanaf nr. 63 tot nr. 73

Bewoners worden via bewonersbrief verwittigd door VMW over exacte plaats en datum van de werken.

Verkeersmaatregelen

· Fasering 1: doorgaand verkeer mogelijk d.m.v. gebruik verkeerslichten – invoering snelheid 30/u (20 werkdagen)

· Fasering 2: rijweg afgesloten voor doorgaand verkeer - invoering snelheid 30/u (5 werkdagen)

· Fasering 3: rijweg afgesloten voor doorgaand verkeer- invoering snelheid 30/u (11 werkdagen)

· Fasering 4: fase met doorgaand verkeer en vernauwde rijstroken – verkeersborden B19 – B21 (4 werkdagen)

Periodes van de faseringen zijn afhankelijk van weersomstandigheden.

Parkeerverbod: afhankelijk van de plaats van de werken maar zal gedurende de periode intensief zijn.

Algemene omleiding voorzien via de Aartrijkestraat – Leliestraat en Achterstraat.

Maatregelen in verband met afvalophaling tijdens de werken

Tijdens fase 1 en 4 zal de afvalophaling doorgaan zoals gewoonlijk.

Tijdens fase 2 en 3 met wegonderbreking, zullen de afvalophalingsdiensten halt houden aan het begin en einde van de afsluiting. Bewoners die zich binnen het afgesloten gedeelte bevinden, kunnen hun afval aan één van beide kanten aanbieden voor ophaling.