Regionaal Landschap Houtland vzw

De vzw Regionaal Landschap Houtland is opgericht om zorg te dragen voor het karakteristieke landschap en de natuurwaarden van onze streek. 

Dit gebeurt door verspreiding van informatie o.a. via twee landschapskranten per jaar en onze website, door de bevordering van natuureducatie en natuurgerichte recreatie, en door natuur- en landschapsprojecten op het terrein zelf.

De vzw Regionaal Landschap Houtland is een samenwerkingsverband tussen:

  • lokale besturen: provincie West-Vlaanderen, Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem
  • natuurverenigingen: Natuurpunt Beernem, Natuurpunt Damme, Natuurpunt Jabbeke, Natuurpunt Oostkamp, Natuurpunt Houtland, Natuurpunt De Torenvalk, Natuurpunt Zedelgem en JNM Brugge
  • landbouwverenigingen: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond
  • andere verenigingen: Westtoer, Pasar, WBE Drie Koningen, West-Vlaams Verbond van Lijnvissersmaatschappijen

Het Regionaal Landschap Houtland is lid van Civilscape en zetelt namens de Vlaamse Regionale Landschappen in het bestuur.

 

Vertegenwoordiger algemene vergadering

Dieter Debacker

Erna Crombez

Adviserend lid algemene vergadering

Marlies Clarisse

Lid raad van bestuur

Erna Crombez

Adviserend lid algemene vergadering

Marlies Clarisse