Recyclagepark

In de recyclageparken kun je terecht met alle soorten huishoudelijk afval met uitzondering van restafval.

Werkwijze

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners, woonachtig of verblijvend in de gemeente Ichtegem en voor de ondernemingen, scholen, instellingen, openbare besturen, beoefenaars van vrije beroepen, burelen, verenigingen, e.d. die op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gevestigd zijn.

De toegang tot het recyclagepark is enkel mogelijk na identificatie van de bezoeker.

Deze identificatie kan gebeuren met behulp van de elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge.

Het aantal bezoeken aan het recyclagepark wordt per adres beperkt tot maximum 1 toegangsbeurt per dag.

Meer informatie over het reglement van het containerpark kan je terugvinden in het politiereglement betreffende het recyclagepark.

Meer informatie over de kostprijs voor bepaalde afvalfracties kan je terugvinden in het retributiereglement.

Inzamelpunt Ichtegem

Openingsuren

  • op woensdag van 14 tot 16 uur
  • op zaterdag van 10 tot 12 uur
  • tijdens de maanden december, januari en februari is het inzamelpunt Ichtegem gesloten

Toegangsbadge recyclagepark

Toegang met een badge is mogelijk voor

  • handelszaak, KMO, vereniging, school… waarvan het gebruiksadres in Ichtegem gelegen is
  • eigenaars van een tweede verblijf waarvan het adres in Ichtegem gelegen is

Hoe aanvragen?

Volgende zaken worden bezorgd via milieu@ichtegem.be of bij de dienst milieu

  • Ingevuld aanvraagformulier (zie hieronder)
  • Bewijs van vestiging en/of gemeentelijke belasting

De waarborg voor de toegangsbadge bedraagt 5 euro.

Downloads

Gerelateerde items

Naar top