Recreatiedomein De Stationsput

Recreatiedomein

Langs de Groene 62, ter hoogte van het voormalige station van Eernegem, ligt het recreatiedomein De Stationsput. Rondom de speciaal voor de bevoorrading van de stoomlocomotieven aangelegde Stationsput lopen verschillende wandelwegen. Het hele domein is gericht op rustige vormen van recreatie (wandelen, vissen, spelen, …). Er zijn tal van mogelijkheden om er de fiets of de auto kwijt te raken. Het domein vormt tevens het startpunt van de meeste fietsroutes in de gemeente.

Uitkijktoren

De vroegere pompentoren krijgt in de toekomst een nieuwe functie, verdubbelt in hoogte en zal dienst doen als uitkijktoren over de wijde omgeving en de nabijgelegen Groene 62. Van hieruit zal u bijna tot de kust kijken aan de ene kant en de beboste hellingen van het Wijnendaals plateau zien aan de andere kant.

Herinrichting omgeving Stationsput

In opdracht van het lokaal bestuur Ichtegem starten eind maart 2021 werken rond de Stationsput. Hiermee wil het lokaal bestuur de omgeving rond de Stationsput uitbouwen tot een domein voor stille recreatie en natuurbeleving.

Het wordt een totaalconcept met een rustpunt voor fietsers en natuurlijke speelvoorzieningen voor kinderen. Ook wordt er bijzondere aandacht besteed aan het opwaarderen van de aanwezige natuur- en landschapselementen.

Op bepaalde plaatsen worden stukken van het lage struikgewas gerooid zodat de recreatieplek zichtbaar wordt vanop de groene 62 fietsroute. Ook is er een minimale, selectieve en bedachtzame uitdunning van struikgewas en bomen waardoor waardevolle toekomstbomen mogelijkheden krijgen om door te groeien in samenspraak met het Agentschap voor natuur en bos. Dit alles kadert in een natuurbeheersmaatregel.

In een eerste fase worden de omgevings- en grondwerken uitgevoerd. In een volgende fase worden de werken opgestart voor het verbouwen van de woning tot een fietsinrijpunt. Daarna worden de werken uitgevoerd voor omgevingsaanleg met aanplant van nieuw plantgoed en grasweilanden met bloemen specifiek voor bijen en vlinders.

De voorziene einddatum van de werken staat gepland in het voorjaar van 2022.