Psychosociale hulpverlening

Het Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk of PSH is een groep van vrijwillige medewerkers die instaat voor een eerste psychosociale opvang van getroffenen en hun verwanten bij een noodsituatie in de gemeente.

Deze groep bestaat uit lokale medewerkers en vrijwilligers, waardoor het mogelijk wordt om op korte termijn een opvang te organiseren. Bij elk incident ligt de prioriteit bij het zo snel mogelijk organiseren van een eerste opvang van getroffenen en / of hun verwanten in een onthaalcentrum.

Het komt er in de praktijk op neer dat bij grootschalige gebeurtenissen zoals bijv. overstroming, evacuaties bij gaslekken, brand, kettingbotsing, … een groot aantal hulpverleners opgeroepen kunnen worden om in te staan voor de psychosociale opvang van de slachtoffers.

Wil je graag deel uitmaken van deze belangrijke groep vrijwilligers? Neem contact met ons op via psh@ichtegem.be

Naar top