Auteursrecht

Inhoud

Het auteursrecht beschermt de originele creaties van de geest: beeldhouwwerken, literaire en wetenschappelijke teksten, scenario's, schilderijen, foto's, filmwerken, voordrachten, choreografieën, maar ook alledaagse voorwerpen, zoals een bril of het motief van een tapijt. Door het auteursrecht krijgt de maker een monopolie of exclusieve rechten op zijn werk. Die beschermingstermijn is beperkt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Met het auteursrecht kan de auteur zich verzetten tegen namaak. Dat betekent ook dat u de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht nodig hebt als u zijn werk wilt gebruiken.

Verwant aan het auteursrecht zijn de naburige rechten, dat ‘prestaties’ beschermt, terwijl het auteursrecht originele ‘werken’ beschermt. Eigenaars van naburige rechten zijn bijvoorbeeld uitvoerende kunstenaar (zangers, acteurs, actrices, dirigenten ...), platenmaatschappijen en filmproducenten, omroeporganisaties (radio- en televisiezenders), …

Voorwaarden

  • Het auteursrecht biedt alleen bescherming aan de concrete vorm waarin een idee is uitgedrukt, niet aan ideeën, gedachten, principes, methoden, theorieën en opvattingen op zichzelf. Iedereen mag bijvoorbeeld een film maken over een jongetje in een tovenaarsschool: alleen de concrete uitgewerkte vorm wordt beschermd door het auteursrecht. Ook een welbepaalde stijl is niet beschermd: u kunt bijvoorbeeld een film maken in de stijl van Tarantino.
  • Het moet gaan om een originele creatie, dus een intellectuele creatie die eigen is aan de maker.

Procedure

De bescherming ontstaat uit het loutere feit van de creatie. Zodra het werk een concrete originele vorm heeft, kan de auteur zich beroepen op het auteursrecht. Bijkomende formaliteiten, zoals een verklaring, depot of erkenning vooraf, zijn niet vereist.

Naar top