Bekendmakingen

Bekendmaking definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan 'Lange Schuur'

Het gemeentebestuur deelt mee dat de gemeenteraad van de gemeente Ichtegem in de zitting van 14 december 2023 de definitieve vaststelling van het ontwerp gemeentelijk rooilijnplan ‘Lange Schuur’ heeft goedgekeurd.

Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2024. Vervolgens treedt deze in werking 14 dagen na publicatie.

Bekendmaking definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan 'Zijweg Kapelleweg'

Het gemeentebestuur deelt mee dat de gemeenteraad van de gemeente Ichtegem in de zitting van 14 december 2023 de definitieve vaststelling van het ontwerp gemeentelijk rooilijnplan ‘Zijweg Kapelleweg’ heeft goedgekeurd.

Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2024. Vervolgens treedt deze in werking 14 dagen na publicatie.

Lokaal Materialenplan 2023-2030 en bijhorend plan-MER

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Alle documenten kunt u raadplegen:

- via de kanalen van de gemeente Ichtegem - Dienst Omgeving, Stationsstraat 1, 8480 ICHTEGEM;

- via de internetsite van de OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/nl/lokaal-materialenplan-2023-2030;

- via de internetsite van het Team Omgevingseffecten: www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank in de dossierdatabank onder het nr. PL0276.

Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadelen.

Alle documenten die voor het publiek kunnen worden ontsloten vanuit de Vlaamse overheid, kunt u via de volgende website raadplegen: www.vlaanderen.be/stikstof

Openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen

Momenteel geen lopende openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Lopende openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen

U kan de openbare onderzoeken inkijken via onderstaande link:

https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/

In het zoek veld geeft u het dossiernummer in (zie eerste kolom in de tabel hieronder) en klikt u op het vergrootglas.

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2023155107Meyns Giesold en D'hoore FriedaLeegstraat 924/01/202422/02/2024

Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het aanbouwen van een nieuwe loods, het afbreken van bestaande bijgebouwen en het uitbreiden van verharding.
OMV_2023158403VLAEMYNCKHOF BVGravinnenstraat zn.31/01/202429/02/2024

Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, vegetatiewijziging

Het aanleggen van een open vijver en het plaatselijk ophogen van landbouwgrond. 

OMV_2023138733SPRIET FREDERICK & DEMEUELENAERE FIENProcessiestraat 914/02/202414/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, vegetatiewijziging

Het uitbreiden van een open vijver, het ophogen van de grond en het uitbreiden van de milieuvergunning.

OMV_2023149135GROEP TITECAEngelstraat 137-14121/02/202421/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het bouwen van een meergezinswoning en twee loodsen na afbraak bestaande bebouwing. 

OMV_2023161453ERITERRATorhoutbaan 17221/02/202421/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van gronden

Het verkavelen van twee loten, het inbuizen van een gracht, het slopen van bestaande bebouwing en het rooien van 16 bomen.

OMV_2023146294Pascal LanduytVijver zn.21/02/202421/03/2024

Het verkavelen van gronden

Het verkavelen van één lot. 

 

Opmerking: Wanneer u de tabel niet volledig kan zien, scrol om uw scherm te verkleinen.

Beslissingen over omgevingsvergunningen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2023090710CREVITSEngelstraat 92-94 Keibergstraat 7

24/01/2024

23/02/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het slopen van een bedrijfswoning en deel van een bedrijfsgebouw, het uitbreiden van bedrijfsgebouw en het aanleggen van parkeerplaatsen, WADI's en een groenscherm.

OMV_2023124106Oreli MeerschaertBevrijdingsweg 1

24/01/2024

23/02/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het vellen van twee bomen. 

OMV_2023147075Melanie SoenenZuidstraat 121

24/01/2024

23/02/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het vellen van een boom.

OMV_2023110359Guido BeuselinckStreulestraat 30

07/02/2024

08/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het wijzigen van landbouwsite naar zonevreemde site en het herbouwen van de woning. 

OMV_2023134919CURANDO O.L.V. van 7 Weeën RuiseledeSint-Annawijk zn.

07/02/2024

08/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het creëren van een ontmoetingsplaats. 

OMV_2023089929Gemeente IchtegemDorpstraat zn.

14/02/2024

15/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen

Het bijstellen van een verkaveling, het reliëf wijzigen en het aanleggen van een verkeersweg en parking.

OMV_2023077498Bo DhondtMoerdijkstraat 153

14/02/2024

15/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het herbouwen van een woning. 

OMV_2022147283Dieter Loquet en Melissa VanderhenstWestkerkestraat 69

14/02/2024

15/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het bouwen van een bijgebouw na afspraak bestaand bijgebouw. 

OMV_2023100514Andy DeneveFlandriastraat 6

21/02/2024

22/03/2024

Stedenbouwkundige handelingen

Het wijzigen van landbouwsite naar zonevreemde site. 

Er geldt een beroepstermijn van 30 dagen na de aanplakking  en een wachttermijn van 35 dagen om de vergunning te kunnen uitvoeren.

Aktenames meldingen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving

OMV_2024005665

RESIDENTIE VASTGOED

Daliastraat 43

14/02/2024

15/03/2024

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het leggen van een tijdelijke bronbemaling. 

Naar top