Recyclagepark

In de recyclageparken kunt u terecht met alle soorten huishoudelijk afval uitgezonderd restafval.

Werkwijze

Het recyclagepark is enkel toegankelijk voor de inwoners, woonachtig of verblijvend in de gemeente Ichtegem en voor de ondernemingen, scholen, instellingen, openbare besturen, beoefenaars van vrije beroepen, burelen, verenigingen, e.d. die op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gevestigd zijn.

De toegang tot het recyclagepark is enkel mogelijk na identificatie van de bezoeker.

Deze identificatie kan gebeuren met behulp van de elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge.

Meer informatie over het reglement van het containerpark kan u terugvinden in het politiereglement betreffende het recyclagepark.

Meer informatie over de kostprijs voor bepaalde afvalfracties kanĀ u terugvinden in het retributiereglement.

Inzamelpunt Ichtegem

Openingsuren

  • op woensdag van 14 tot 16 uur
  • op zaterdag van 10 tot 12 uur
  • tijdens de maanden december, januari en februari is het inzamelpunt Ichtegem gesloten