Woondienst JOGI

Woondienst JOGI is een Sociaal verhuurkantoor (SVK). Woondienst JOGI huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze woningen door aan mensen die het moeilijk hebben om op de reguliere huisvestingsmarkt hun weg te vinden. Het SVK is actief in Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Torhout.

Woondienst JOGI neemt ten opzichte van de eigenaar alle verantwoordelijkheid als huurder op zich. Ten opzichte van de huurder kan het SVK woningen aanbieden aan een redelijke huurprijs. Je kan een woning huren via SVK Woondienst JOGI als je voldoet aan de inschrijfvoorwaarden en gunstig gerangschikt staat op de wachtlijst.

Tevens biedt Woondienst JOGI huurbegeleiding aan, zodat de huurders praktisch en administratief ondersteund kunnen worden in alles wat wonen aangaat.

Klik hier om de statuten van Woondienst JOGI na te lezen.

Vertegenwoordigers Ichtegem algemene vergadering

Nadine Vanhee (gemeente)

Erna Crombez (gemeente)

David Van Moerkercke (Sociaal Huis)

Dieter Debacker (Sociaal Huis)

Leden Ichtegem raad van bestuur

Nadine Vanhee (gemeente)

David Van Moerkercke (Sociaal Huis)