Bekendmakingen

Lopende openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
Publiek loket
OMV_2018080649  Verstraete Diederik Bruggestraat 114 14/09/2018 13/10/2018 stedenbouwkundige handelingen/exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit aanleggen van verharding in de voortuinstrook + opslag olieproducten, toestellen voor metaalbewerking, 2 bestelwagens en 1 heftruck, opslag gevaarlijke stoffen, compressor Details openbaar onderzoek
OMV_2018090578  Delrue en C°  Rozenlaan 14/09/2018 13/10/2018 stedenbouwkundige handelingen handelingen bouwen van twee ééngezinswoningen (halfopen en gesloten) Details openbaar onderzoek
OMV_2018094532   Vandewalle Stefaan   St-Sebastiaanstraat 49   14/09/2018 13/10/2018 stedenbouwkundige handelingen uitbreiden van 2 ééngezinswoningen Details openbaar onderzoek
OMV_2018105044 Vleurick Johan Zedelgemsesteenweg 28 05/10/2018 03/11/2018 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit  wijzigen en hernieuwen van de vergunning Details openbaar onderzoek
OMV_2018098917 Deketelaere Patrick Doornhoekstraat 48 12/10/2018 10/11/2018 stedenbouwkundige handelingen/exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit uitbreiden van een melkveestal + aanleggen van een sleufsilo Details openbaar onderzoek
OMV_2018101729 Dumobil Construct nv Rommelstraat lot 39-44 19/10/2018 17/11/2018 stedenbouwkundige handelingen bouwen van 2 x 3 koppelwoningen Details openbaar onderzoek
OMV_2018115433 Etn. Vercruysse bvba Torhoutbaan 160B 26/10/2018 24/11/2018 stedenbouwkundige handelingen functiewijziging: inrichten van een deel van de opslagplaats tot rust- en wasplaats voor de werknemers Details openbaar onderzoek
OMV_2018112500 Mostrey Jan Hoogweg 8 26/10/2018 24/11/2018 stedenbouwkundige handelingen verbouwen en uitbreiden van een gesloten eengezinswoning Details openbaar onderzoek
OMV_2018086919 Devoso bvba Torhoutbaan 62 8/11/2018 7/12/2018 stedenbouwkundige handelingen/exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit afbreken van een industriegebouw en het inrichten van een transportbedrijf Details openbaar onderzoek
OMV_2018108884 Goes Mario Torhoutbaan 207 9/11/2018 8/12/2018 stedenbouwkundige handelingen/exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit verbouwen van een woning + functiewijziging: landbouwloods naar opvangcentrum voor wilde dieren Details openbaar onderzoek
OMV_2018120373 Denolf Didier Vinkensveldstraat 4 30/11/2018 29/12/2018 stedenbouwkundige handelingen verbouwen van een open ééngezinswoning en herbouwen van twee bijgebouwen met bijhorende verharding Details openbaar onderzoek
OMV_2018113605 Tommelein Ingrid Engelstraat tussen 215-219 30/11/2018 29/12/2018 stedenbouwkundige handelingen bijstellen van een verkaveling (V/486/1) voor het realiseren van bijgebouwen (lot 1-2) Details openbaar onderzoek
OMV_2018120892 Nuwel Eddy Stokerijstraat 8 30/11/2018 29/12/2018 stedenbouwkundige handelingen bouwen van een carport Details openbaar onderzoek
OMV_2018129478 Knockaert Freddy Flandriastraat 26 30/11/2018 29/12/2018 stedenbouwkundige handelingen verkavelen van 1 perceel in 1 lot voor open bebouwing Details openbaar onderzoek
OMV_2018116847 Verduyn Tom Ringlaan 14 07/12/2018 05/01/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van een paardenstal Details openbaar onderzoek
OMV_2018129388 Francois Benjamin / Goes Kelly Mexicostraat 23 07/12/2018 05/01/2019 stedenbouwkundige

handeling

verbouwen van een ééngezinswoning Details openbaar onderzoek
OMV_2018133369 Nuwel Eddy Stokerijstraat 8 07/12/2018 05/01/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een tuinhuis Details openbaar onderzoek
OMV_2018121458 Robann (Blomme Pieter) Molenstraat / Oude Oostendeweg 14/12/2018 12/01/2018 Stedenbouwkundige handeling verkavelen van 3 percelen in 25 loten voor open, halfopen en gesloten bebouwing Details openbaar onderzoek
OMV_2018136084 De Leener Kris Watervallestraat 44 14/12/2018 12/01/2018  stedenbouwkundige handeling vervangen van een veranda Details openbaar onderzoek
OMV_2018137781 Lingier Jeroen Denof Tine Kapelleweg 18  21/12/2018 19/01/2019 stedenbouwkundige handeling uitbreiding van een eengezinswoning  Details openbaar onderzoek
OMV_2018136414 Verduyn Tom Ringlaan 14  21/12/2018 19/01/2019 stedenbouwkundige handeling aanleggen van terrein  Details openbaar onderzoek
OMV_2018128076 Eandis Waterstraat 21/12/2018 19/01/2019 stedenbouwkundige handelingen/exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit plaatsen van een HS-cabine  
OMV_2018116608 bvba Moerbeek Oostendesteenweg 224 28/12/2018 26/01/2019 stedenbouwkundige handelingen/exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit functiewijziging, aanleg 40 parkeerplaatsen + plaatsen mazouttank  
OMV_2018140625 Vandecasteele Danny Lefevre Nathalie Watervallestraat 43A 28/12/2018 26/01/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van een ééngezinswoning  Details openbaar onderzoek
OMV_2018140744 Van Huele nv Ferdinand Depuydtlaan 41 28/12/2018 26/01/2019 stedenbouwkundige handeling  bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen met carport lot 3 en 4 Details openbaar onderzoek
OMV_2018140921 Van Huele nv Ferdinand Depuydtlaan 33 28/12/2018 26/01/2018 stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen met carport lot 5 en 6 Details openbaar onderzoek
OMV_2018126366 Van Huele nv Ferdinand Depuydtlaan 41 28/12/2018 26/01/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen met carport lot 1 en 2 Details openbaar onderzoek
OMV_2018123509 Broucke Michael Moerdijkstraat 125 28/12/2018 26/01/2019 stedenbouwkundige handeling Verbouwen van een woning + bouwen van een bijgebouw Details openbaar onderzoek
OMV_2018139906 Provoost Peter Engelstraat 147  11/01/2018 10/02/2019 stedenbouwkundige handeling functiewijziging zonder bouwwerken  Details openbaar onderzoek
OMV_2018151649 Jacobs Jonas Moerbeekstraat 5  18/01/2019 16/02/2019 stedenbouwkundige handeling sloop + herbouw van vrijstaande eengezinswoning en schuur Details openbaar onderzoek
OMV_2018136547 bvba Verlebo Engelstraat 14-16  18/01/2019 16/02/2019  stedenbouwkundige handeling bouwen van een meergezinswoning met 20 appartementen en 22 autostandplaatsen Details openbaar onderzoek
OMV_2018138440 Decoster Lieve ( kantoor Decoster) Oostendesteenweg 17  18/01/2019 16/02/2019  stedenbouwkundige handeling Bouwen van kantoor met appartement en publiciteit  Details openbaar onderzoek
OMV_2018158418 Woningbouw Blomme Pieter Engelstraat 187  25/01/2019 24/02/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning Details openbaar onderzoek
OMV_2018155700 Woningbouw Blomme Pieter Engelstraat 187 25/01/2019 24/02/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen

Details openbaar onderzoek

 

OMV_2018123495 Bouwonderneming Hollevoet Martin Industriestraat 44 25/01/2019 24/02/2019  stedenbouwkundige handeling /exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit uitbreiding van bestaande loods na afbraak oude bijgebouwen Details openbaar onderzoek

OMV_2018132701

Meyns Piet Streulestraat 26 25/01/2019 24/02/2019 stedenbouwkundige handeling sloop + herbouw van een loods  Details openbaar onderzoek

OMV_2019000430

Garage Rabaey Torhoutbaan 72  15/02/2019 16/03/2019 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit Exploitatie garage Rabaey  Details openbaar onderzoek

OMV_2018130305

Dewanckele Rik Moerbeekstraat 12 22/02/2019 23/03/2019 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit hernieuwing diepe grondwaterwinning Details openbaar onderzoek

OMV_2019005014

Beyne Marcel Engelstraat 123 22/02/2019 23/03/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een loods Details openbaar onderzoek

OMV_2018096868

Tyvaert Steven Bourgognedreef 22/02/2019 23/03/2019 stedenbouwkundige handeling

reliëfwijziging wegwerken van depressies

Details openbaar onderzoek

OMV_2018089710

Tyvaert Steven Westkerkestraat 278  22/02/2019 23/03/2019 stedenbouwkundige handeling reliëfwijziging ophoging Details openbaar onderzoek

OMV_2019005072

Santens Daan Panoramastraat 22/02/2019 23/03/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een vrijstaande eengezinswoning Details openbaar onderzoek

OMV_2018121458

ROBANN Molenstraat 21 22/02/2019 23/03/2019 stedenbouwkundige handeling verkavelen van 3 percelen in 25 loten voor open, halfopen en gesloten bebouwing Details openbaar onderzoek
  Deputatie Provincie West-Vlaanderen provincie West-Vlaanderen 15/03/2019 12/06/2019   tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen te bezichtigen in het provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries
OMV_2019015369 Duyck Jeffrey Streulestraat 10  15/03/2019 13/04/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een tuinhuis tegen een reeds vergunde carport

details openbaar onderzoek

 OMV_2019022188 Vanbelle Eddy Moerdijkstraat 99

29/03/2019

27/04/2019  stedenbouwkundige handeling aanleggen van twee tijdelijke parkings  details openbaar onderzoek
OMV_2019027860 gemeente Ichtegem Statiebeekstraat 8

15/04/2019

15/05/2019 stedenbouwkundige handeling aanleg omgeving Stationsput, fase 1 details openbaar onderzoek

OMV_2018089710

Tyvaert Steven Westkerkestraat 278 15/04/2019 15/05/2019 stedenbouwkundige handeling reliëfwijziging, ophogen van terrein details openbaar onderzoek

OMV_2019017335

Kimpe Dirk Kimpe Matthias 't Veld 35 19/04/2019 19/05/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen melkveestal, regularisatie schutstal, aanleg verharding details openbaar onderzoek

 

Vlaamse Regering Vlaanderen 19/04/2019 18/07/2019  milieueffecten  mogelijkheid om de kennisgevingsnota in te kijken en opmerkingen te geven betreffende de stroomgebiedbeheersplannen en bijhorende maatregelenprogramma. 

nota te vinden op: 

www.volvanwater.be 

www.mervelaanderen.be

gemeente huis Ichtegem

opmerkingen te bezorgen via mer@vlaanderen.be

OMV_2019039190

Eeckeloo Ludo  Zeeweg 10 25/04/2019 25/05/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een aangebouwde terrasoverkapping details openbaar onderzoek

OMV_2019034529

Plovie- Lammens Rommelstraat 16 3/05/2019 1/06/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met fotostudio en carport details openbaar onderzoek

OMV-2019040620

Coussens Rik Heuvelstraat  3/05/2019 1/06/2019 stedenbouwkundige handeling relief van de bodem aanzienlijk wijzigen details openbaar onderzoek 

OMV_2019049324

Maertens Martin sturtebardstraat 4  15/05/2019 15/06/2019 stedenbouwkundige handeling herbouw van bijgebouw na sloop  details openbaar onderzoek 

OMV_2019043135

Devoso Torhoutbaan 62 15/05/2019 15/06/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van kantoor en HS-cabine details openbaar onderzoek 

OMV_2019048059

Bouckaert Roy Kapelleweg 12 15/05/2019 15/06/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een carport details openbaar onderzoek

OMV_2019028467

Porkyfok Kriekestraat 66  4/06/2019 4/06/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van vleesvarkensstal naar kraamstal, aanleggen lagune details openbaar onderzoek

OMV_2019058646

Moerbeek nv Oostendesteenweg 195 13/06/2019 12/07/2019 stedenbouwkundige handeling zonevreemde functiewijziging van woning naar woning met 2 praktijkruimtes details openbaar onderzoek
OMV_2019046252 Desmet Els Bruggestraat 110A 13/06/2019 12/07/2019 stedenbouwkundige handeling 14 verhuurboxen verspreid over 3 loodsen details openbaar onderzoek
OMV_2019057795 Dehaene Thomas Kortemarkstraat 20C 13/06/2019 12/07/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een eengezinswoning details openbaar onderzoek

 

Opmerking: Wanneer u de tabel niet volledig kan zien, scrol om uw scherm te verkleinen.

Beslissingen over omgevingsvergunningen

 

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving

OMV_2018023697

Verplancke Patrick

Waterhoekstraat 23

 

 

stedenbouwkundige handelingen

ophogen van een terrein

OMV_2018028900 

Vierstraete GCV 

Zuster Clarastraat 51 

 06/09/2018 

06/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

bouwen van een loods voor stro-opslag en verharding (regularisatie)

OMV_2018079708 

Krenski Franky 

Kriekestraat 61 

06/09/2018

06/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

herbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning na afbraak van de bestaande woning

OMV_2018077247 

Devriendt Rinus 

Oostendesteenweg 134 

06/09/2018

06/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

verbouwen van een ééngezinswoning

OMV_2018074945 

Bouwonderneming Gino Feys 

Boomplein 

06/09/2018

06/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

bouwen van 4 koppelwoningen

OMV_2018070179 

Verduyn Tom 

Ringlaan 14 

06/09/2018

06/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

slopen en herbouwen van een berging

OMV_2018067315 

Dubois Nathalie 

Bevrijdingsweg 3 

06/09/2018

06/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

bouwen van een tuinhuis

OMV_2018038707 

Lammens Chris 

Torhoutbaan 79 

06/09/2018

06/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

bouwen van 3 geschakelde ééngezinswoningen

OMV_2018066802 

Hectaar NV

Kortemarkstraat 18-20

11/09/2018

11/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

bouwen van 3 geschakelde ééngezinswoningen

OMV_2018062827 

Bentein Ludo

Vanderkinderenweg 2

11/09/2018

 

11/10/2018

 

stedenbouwkundige handelingen

verbouwen van een loods

OMV_2018077460

Moenaert Pieter

Aartrijkestraat 53

17/09/2018

17/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

bouwen van een garage/berging na afbraak van de bestaande berging

OMV_2018080090

Bonny Niek

's Gravendriesschelaan 15

17/09/2018

17/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

bouwen van een garage bij een vrijstaande ééngezinswoning

OMV_2018063451

Nauwynck Tom

Oude Oostendewegt 17

17/09/2018

17/10/2018

stedenbouwkundige handelingen

afbreken van een bestaand bijgebouw, renoveren van een ééngezinswoning en bouwen van een bijgebouw met tuinhuis

OMV_2018058105

Van Huele Invest nv

Ferdinand Depuydtlaan 41

04/10/2018

04/11/2018

stedenbouwkundige handelingen

verkavelen van 1 perceel in 8 loten voor open en halfopen bebouwing

OMV_2018098478

Taveirne Geert

Arthur Coussensstraat 94 30/10/2018 29/11/2018 stedenbouwkundige handelingen plaatsen van een veranda
OMV_2018103228 Verholle Severine Vinkensveldstraat 15 30/10/2018 29/11/2018 stedenbouwkundige handelingen verbouwen van een ééngezinswoning + verbouwen van een bijgebouw
 OMV_2018076775 Kenny Declercq Zuster Benitiastraat 5 30/10/2018 29/11/2018 stedenbouwkundige handelingen bouwen van een carport + regulariseren verharding
OMV_2018102918 Vermeersch Willy Zedelgemsesteenweg 64 30/10/2018 29/11/2018 stedenbouwkundige handelingen vellen van bomen
OMV_2018074610

Degryse Roland

Bruggestraat 301 30/10/2018 29/11/2018 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit rundveebedrijf: hernieuwing en verandering andere dan een beperkte verandering
OMV_2018087290 De Roo Geert nabij Veldstraat 20/11/2018 20/12/2018 stedenbouwkundige handelingen verleggen van een waterput en herprofileren van het bodemprofiel
OMV_2018038937 Haeck Pascal Diksmuidebaan 187 20/11/2018 20/12/2018 stedenbouwkundige handelingen bouwen van een halfopen ééngezinswoning
OMV_2018088484 Vanhee Steve Willem Elsschotstraat 10 20/11/2018 20/12/2018 stedenbouwkundige handelingen bouwen van een tuinhuis
OMV_2018080364 Becue Joris Stationsstraat 71-73 20/11/2018 20/12/2018 stedenbouwkundige handelingen bouwen van 24 serviceflats na afbraak van de bestaande bebouwing
OMV_2018050891 Dobbels - Pollet bvba langs Moerdijkvaart 26/11/2018 26/12/2018 stedenbouwkundige handelingen klaarmaken van een weiland voor gebruik als landbouwgrond (nivellering) en aanleggen van een toegangsweg
OMV_2018109540 Krenski Franky Kriekestraat 61 26/11/2018 26/12/2018

stedenbouwkundige handeling

herbouwen van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van de bestaande woning
OMV_2018020217 Monbaliu Erwin Sintelweg 1 29/11/2018 29/12/2018

stedenbouwkundige handeling

bouwen van een nieuwe berging na afbraak van de bestaande bebouwing
OMV_2018111386 Debrock Bryan Julien Boedtslaan 3 30/11/2018 30/12/2018  stedenbouwkundige handeling verbouwen van een halfopen ééngezinswoning
OMV_2018085595 Lumady bvba Moerdijkstraat 94 30/11/2018 30/12/2018 

stedenbouwkundige handeling en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit

verbouwen en heroprichten (met uitbreiding en reorganisatie) van Salons De Vrede
OMV_2018107818 Vandousselaere Sven 's Gravendriesschelaan 27 11/12/2018 10/01/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een carport en een dakuitbouw
OMV_2018116084 Acton Monica Veldstraat 93 11/12/2018 10/01/2019 

stedenbouwkundige handeling

vellen van een boom
OMV_2018117622 Jacob Iris
Processiestraat 12
11/12/2018

10/01/2019

stedenbouwkundige handeling wijzigen van de voorgevel: isoleren en bepleisteren
OMV_2018107819 Vanhoverbeke Kenny Vijver 9 11/12/2018 10/01/2019 

stedenbouwkundige handeling

wijzigen van de voorgevel: isolatie en steenstrip
OMV_2018080649 Verstraete Diederik Bruggestraat 114 14/12/2018 13/01/2019 stedenbouwkundige handeling aanleggen van verharding in de voortuinstrook + opslag olieproducten, toestellen voor metaalbewerking, 2 bestelwagens en 1 heftruck, opslag gevaarlijke stoffen, compressor
OMV_2018114870 Janssens Kim Bruggestraat 349 14/12/2018 13/01/2019 stedenbouwkundige handeling plaatsen van een veranda
OMV_2018114767 Tilly Shane Veldstraat 101 14/12/2018 13/01/2019 stedenbouwkundige handeling Verbouwen en uitbreiden van een open eengezinswoning
OMV_2018116140 Verstraete Paul Engelstraat 122 21/12/2018 20/01/2019 stedenbouwkundige handeling herbouwen van een garage
OMV_2018094532 Vandewalle Stefaan Sint-Sebastiaanstraat 47-49 21/12/2018 20/01/2019 stedenbouwkundige handeling uitbreiden van 2 ééngezinswoningen
OMV_2018115837 Van Acker Dietrich Macharius Grysonstraat 8  21/12/2018 20/01/2019  Stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen
OMV_2018090578 Brinckman Eric en Stefaan bvba Rozenlaan tussen 5 en 9 21/12/2018 20/01/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 ééngezinswoningen (halfopen en gesloten)
OMV_2018088856 Barbary Kiani Moerdijkstraat _02 94 19/12/2018  17/01/2019 Ingedeelde inrichting of activiteit melding - overname van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit
OMV_2018146015 Bvba Verhegge Marc Engelstraat 187  18/12/2018 17/01/2019 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit melding - Bemaling voor plaatsen rioolwerken

OMV_2018119091

Haest Kenny Kortemarkstraat 6A 15/01/2018 14/02/2019 stedenbouwkundige handeling uitbreiden van een open ééngezinswoning + bouwen van een carport

OMV_2018105044

Vleurick Johan Zedelgemsesteenweg 28 15/01/2018 14/02/2019 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit wijzigen en hernieuwen van de vergunning

OMV_2018121451

Bracquez Saskia Dokter Bruwierlaan  15/01/2018 14/02/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen

OMV_2018086919

Devoso bvba Torhoutbaan 62 15/01/2018 14/02/2019 stedenbouwkundige handeling en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit afbreken van een industriegebouw en het inrichten van een transportbedrijf

OMV_2018110733

Vael Thijs Stationsstraat 40 21/01/2019 19/02/2019 stedenbouwkundige handeling uitbreiden van een gesloten ééngezinswoning

OMV_2018101729

Dumobil Construct nv Rommelstraat lot 39-44 21/01/2019 19/02/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 x 3 koppelwoningen

OMV_2018115433

Etn. Vercruysse bvba Torhoutbaan 160B 1/02/2019 3/03/2019 stedenbouwkundige handeling functiewijziging: inrichten van een deel van de opslagplaats tot rust- en wasplaats voor de werknemers

OMV_2018112500

Mostrey Jan Hoogweg 8  1/02/2019 3/03/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen en uitbreiden van een gesloten ééngezinswoning

OMV_2018108884

Goes Mario Torhoutbaan 207 1/02/2019 3/03/2019 stedenbouwkundige handeling en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit verbouwen van een woning + functiewijziging: landbouwloods naar opvangcentrum voor wilde dieren

OMV_2018145125

Devisch Marc Zedelgemsesteenweg 73  11/02/2019 12/03/2019 stedenbouwkundige handeling vellen van Italiaanse Populieren (70)

OMV_2018113605

Tommelein Ingrid Engelstraat tussen 215-219 22/02/2019 24/03/2019 stedenbouwkundige handeling bijstellen van een verkaveling (V/486/1) voor het realiseren van bijgebouwen (lot 1-2)

OMV_2018117117

Allary Jurgen Hollevoet Corine Zuidstraat 157 22/02/2019 24/03/2019 stedenbouwkundige handeling uitbreiden van een eengezinswoning + bouwen carport/tuinhuis

OMV_2018120373

Denolf DIdier Vinkenveldstraat 4 22/02/2019 24/03/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van een open ééngezinswoning en herbouwen van twee bijgebouwen met bijhorende verharding

OMV_2018120892

Nuwel Eddy Stokerijstraat 8 6/03/2019 5/04/2019 Stedenbouwkundige handeling bouwen van een carport

OMV_2018133369

Nuwel Eddy  Stokerijstraat 8  6/03/2019 5/04/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een tuinhuis

OMV_2018150491

Verbeke Jeroen Ringlaan (naast 26) 6/03/2019 5/04/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een hobbystal voor 3 paarden

OMV_2018129478

Knockaert Freddy  Flandriastraat 26 6/03/2019 5/04/2019 stedenbouwkundige handeling verkavelen van 1 perceel in 1 lot voor open bebouwing

OMV_2018121047

Labeeuw Jasper De Moor Evelien Ringlaan 5 6/03/2019 5/04/2019 stedenbouwkundige handeling renovatie en uitbreiding van eengezinswoning na sloop bestaande koterijen

OMV_2018129388

Francois Benjamin Goes Kelly Mexicostraat 23 11/03/2019 10/04/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van een eengezinswoning

OMV_2018116847

Tom Verduyn  Ringlaan 14 11/03/2019 10/04/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van een paardenstal

OMV_2018136414

Tom Verduyn Ringlaan 14  11/03/2019 10/04/2019 stedenbouwkundige handeling aanleg van een terrein

OMV_2018158593

Vande Langerijt Rodrique Stationsstraat 161 15/03/2019 14/04/2019 stedenbouwkundige handeling aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

OMV_2018148833

 

Vancaille Mathias Dejonghe Melanie Zuidstraat 198 15/03/2019  14/04/2019  stedenbouwkundige handeling verbouwen van een ééngezinswoning

OMV_2018128076

Eandis Waterstraat 15/03/2019   14/04/2019  stedenbouwkundige handeling en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit plaatsen van een HS-cabine

OMV_2018126366 

Van Huele NV

Ferdinand Depuydtlaan 41 15/03/2019   14/04/2019  stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen met carport (lot 1&2)

OMV_2018140744

Van Huele NV Ferdinand Depuydtlaan 41 15/03/2019   14/04/2019  stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen met carport (lot 3&4)

OMV_2018140921

Van Huele NV Ferdinand Depuydtlaan 41 15/03/2019  14/04/2019  stedenbouwkundige handeling bouwen van 2 gekoppelde ééngezinswoningen met carport (lot 5&6)

OMV_2018136084

De Leener Kris Watervallestraat 44   15/03/2019  14/04/2019  stedenbouwkundige handeling vervangen van bestaande veranda 

OMV_2018159738

Vandervannet Robin Veldwegel4 22/03/2019 21/04/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een eengezinswoning en bijgebouw na sloop bestaande bebouwing

OMV_2018116608

bvba Moerbeek Oostendesteenweg 224 22/03/2019 21/04/2019 stedenbouwkundige handeling en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit functiewijziging, aanleg van 40 parkeerplaatsen en het plaatsen van een mazouttank

OMV_2018137781

Lingier Jeroen Kapelleweg 18 1/04/2019 1/05/2019 stedenbouwkundige handeling uitbreiden van een eengezinswoning

OMV_2019010260

Pitteman Jeannine Stationsstraat 227 11/04/2019 11/05/2019 stedenbouwkundige handeling plaatsen van een veranda

OMV_2018139906

Provoost  Engelstraat 147 11/04/2019 11/05/2019 stedenbouwkundige handeling functiewijziging van woning naar opslagplaats

OMV_2018151649

Jacobs Jonas Moerbeekstraat 5 11/04/2019 11/05/2019 stedenbouwkundige handeling sloop + herbouw van vrijstaande woning en schuur

OMV_2018101594

bvba Shantijn Aartrijkestraat 3 11/04/2019 11/05/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van handelszaak + bouw garage

OMV_2018140625

Lefever Nathalie Watervallestraat 43A 11/04/2019 11/05/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van een eengezinswoning

OMV_2018147298

Vaermans Herman Abdijstraat 10 11/04/2019 11/05/2019 stedenbouwkundige handeling sloop van niet vrijstaand bijgebouw

OMV_2018156389

Vervaeke - Serlet Kappelleweg 61 11/04/2019 11/05/2019 stedenbouwkundige handeling verbouwen van een eengezinswoning

OMV_2018138440

Decoster Lieve Oostendesteenweg 17 24/04/2019 24/05/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van kantoor met appartement en publiciteit
 OMV_2018118349 Maertens Michael  Markt 5  3/05/2019 3/06/2019  stedenbouwkundige handeling  verbouwen van een eengezinswoning met ingrepen aan gevel
OMV_2019001215 Vierstraete Denolf Ermietshoek 13 3/05/2019 3/06/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een garage na sloop koterijen
OMV_2019017103 JPB Building  Engelstraat 123 3/05/2019 3/06/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van 14 eengezinswoningen en 14 garages 
OMV_2019015653 Filiae bvba Engelstraat 121-123 3/05/2019 3/06/2019 stedenbouwkundige handeling bijstelling van verkaveling
OMV_2019011279 TP Connections Aartrijkestraat 21 3/05/2019 3/06/2019 stedenbouwkundige handeling uitbreiden van woning met kantoor
OMV_2019016215 Dierickx Stijn Daliastraat 41  27/05/2019   24/06/2019 stedenbouwkundige handeling  bouwen van een tuinhuis
OMV_2019025293 Verhaeghe -Sanders Bevrijdingsweg 2  27/05/2019  24/06/2019 stedenbouwkundige handeling  verbouwen van eengezinswoning na sloop koterijen 
OMV_2019031461 Perdu Marc Engelstraat 136  27/05/2019 24/06/2019  stedenbouwkundige handeling  verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning 
OMV_2019017306 Sierens Thomas Sint-Sebastiaansstraat  27/05/2019 24/06/2019  stedenbouwkundige handeling  verbouwen van eengezinswoning na sloop bijgebouwen 
OMV_2019033158 Verbeke Jeroen Ringlaan  27/05/2019  24/06/2019  stedenbouwkundige handeling  bouwen van een hobbystal voor 3 paarden 
OMV_2019019891 Lumady Moerdijkstraat 94  27/05/2019  24/06/2019  stedenbouwkundige handeling  bouwen van een hoogspanningscabine
OMV_2019023182 G&I construct Zuidstraat 79  27/05/2019  24/06/2019 stedenbouwkundige handeling  bouwen van 2 gesloten eengezinswoningen na sloop bestaande bebouwing 
OMV_2019000430 garage Rabaey Torhoutbaan 72  27/05/2019  24/06/2019 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit exploitatie garage Rabaey 
OMV_2018096868 Tyvaert Steven Bourgognedreef  9/06/2019 7/07/2019 stedenbouwkundige handeling reliëfwijziging 
OMV_2018132701     9/06/2019 7/07/2019    
OMV_2019009592 Dumobil construct Rommelstraat 1 9/06/2019 7/07/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van vrijstaande eengezinswoning met carport
OMV_2019005072 Santens Daan Panoramastraat tss 27 en 29 9/06/2019 7/07/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van eengezinswoning 
OMV_2019025766 Alex Duriez Mitswegestraat 26 9/06/2019 7/07/2019 stedenbouwkundige handeling en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit bouwen van een loods + exploitatie schrijnwerkerij
             

 

Beslissingen over milieuvergunningen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving

Aktenames meldingen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2018093949 Calleeuw Jens Markt 11 20/09/2018 19/10/2018 ingedeelde inrichting of activiteit verandering van een slagerij
OMV_2018103252 Calleeuw Jens Markt 11 20/09/2018 19/10/2018 ingedeelde inrichting of activiteit overname van een slagerij
OMV_2018051929 Dewanckele Rik Waterstraat 17/10/2018 16/11/2018 ingedeelde inrichting of activiteit overname exploitatie
OMV_2018047779 Lumady bvba Asstraat 27 22/10/2018 21/11/2018 ingedeelde inrichting of activiteit overname exploitatie
 OMV_2018158533 Sereni NV Bruggestraat 112       ingedeelde inrichting of activiteit overdracht van een vergunning voor ingedeelde inrichting 
OMV_2019017720 Desmedt Valentijn  Rondomstraat 13      ingedeelde inrichting of activiteit bronbemaling
OMV_2019017987 Casteleyn Monique Mitswegestraat 19     ingedeelde inrichting of activiteit plaatsen van een gastank
OMV_2019018071 Jeudhuid De Melkerie Engelstraat 76B     Ingedeelde inrichting of activiteit geluidsvergunning 2019
OMV_2019024315 Deketelaere Ann Doornhoekstraat 48      ingedeelde inrichting of activiteit bemaling