Bekendmakingen

Maak een afspraak

Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadelen.

Alle documenten die voor het publiek kunnen worden ontsloten vanuit de Vlaamse overheid, kunt u via de volgende website raadplegen: www.vlaanderen.be/stikstof

Bekendmaking beslissing Plan-MER-plicht

Aanvraag tot planologisch attest voor Desimpel F. bv en Devoso bv

Team MER besliste op 27 februari 2023 dat werd aangetoond dat het voorgenomen plan voor Desimpel F. bv en Devoso bv geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen.

De opmaak van een plan-MER is niet nodig.

De screeningsnota en de beslissing kunnen door het publiek worden geraadpleegd:

  • Op de website van de dienst MER (https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank) via dossierdatabank en dossiernummer SCRPL23002;
  • Bij de dienst Ruimtelijke Ordening van het gemeentebestuur, in het administratief centrum, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

Openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen

Momenteel geen lopende openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Lopende openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen

U kan de openbare onderzoeken inkijken via onderstaande link:

https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/

In het zoek veld geeft u het dossiernummer in (zie eerste kolom in de tabel hieronder) en klikt u op het vergrootglas.

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2022140508 DAPA-CONSTRUCT Moerdijkstraat 148 22/02/2023 23/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen

Het slopen van de bestaande bebouwing, het rooien van bomen en het bouwen van twee eengezinswoningen in koppelbouw.

OMV_2022165412 Patrick Proot en Véronique Tanghe Klokkeputtenstraat 2 22/02/2023 23/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen

Het heraanleggen van bestaande verharding.

OMV_2022151993 Patrick Verplancke en Cinthia Vanpraet Waterhoekstraat 23 1/03/2023 30/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen

Het herbouwen van een woning en woningbijgebouw na afbraak bestaande bebouwing.

OMV_2023023972 Maaike Hostyn Dorpstraat 18 1/03/2023 30/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen

Het bouwen van een gesloten eengezinswoning.

OMV_2023004858 Janick Pauwels Dorpstraat 10 15/03/2023 13/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen

Het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in halfopen bebouwing.

OMV_2022166092 Bouwonderneming Gino Feys Processiestraat 28+ 22/03/2023 20/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen

Het bouwen van 10 eengezinswoningen.

OMV_2023018147 Frederik Roose Streulestraat 22 24/03/2023 22/04/2023 De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het hernieuwen van de milieuvergunning voor een rundveehouderij.

OMV_2022155303 MILDEVAN en Wim Vandeputte Meersenstraat 3 29/03/2023 27/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het bouwen van een serre en aanleggen van een waterbekken (regularisatie) en het hernieuwen van een bestaande milieuvergunning.

OMV_2022159068 G & I - CONSTRUCT Koekelarestraat 20 29/03/2023 27/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen

Het bouwen van 2 halfopen eengezinswoningen na afbraak bestaande woning.

 

Opmerking: Wanneer u de tabel niet volledig kan zien, scrol om uw scherm te verkleinen.

Beslissingen over omgevingsvergunningen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving

OMV_2022026545

Robin Bonte en Lisa Warnez Kouterweg 36 22/02/2023 24/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het wijzigen van de functie bedrijfswoning naar zonevreemde eengezinswoning, het herbouwen van de woning en het slopen van een aangebouwd bijgebouw.

OMV_2022085791

Franky Krenski Aartrijkestraat 87 22/02/2023 24/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een- en meergezinswoningen.

OMV_2022148287

Thomas Stroo en Donald Crevits Kortemarkstraat zn. 22/02/2023 24/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het tijdelijk opslaan van grond op een terrein.

OMV_2022127235

Romina Jacquet, Joris Tolpe en Kurt Desmedt Dorpstraat 14 22/02/2023 24/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het verbouwen en uitbreiden van een gesloten eengezinswoning.

OMV_2022153750

Alex Lejaeghere en Martine Vandenbussche Vossebeekstraat 24 22/02/2023 24/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een eengezinswoning met een vrijstaande carport (lot 4).

OMV_2022092719

VASTGOED ACTIEF Daliastraat 43 22/02/2023 24/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen, verkaveling Het verkavelen van een perceel in 3 loten, het slopen van de bestaande bebouwing en het rooien van 5 bomen.

OMV_2022100275

ALLEMAN PROJECTS Vijfwegestraat 4 - Veldstraat 70 1/03/2023 31/03/2023 Stedenbouwkundige handelinge, verkaveling Het verkavelen van 3 percelen in 7 loten.

OMV_2022006518

JPB BUILDING bv Engelstraat 123 1/03/2023 31/03/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het regulariseren van een gewijzigde inplanting van de woningen.

OMV_2022135380

Henk Deprez en Greet Rondelez Diksmuidebaan 193 8/03/2023 7/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het herbouwen van een woningbijgebouw na sloop van bestaand bijgebouw.

OMV_2022121887

Francky Dumarey Leliestraat 1 8/03/2023 7/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een modulaire woning en het rooien van twee bomen.

OMV_2022140827

Marc Bulcke Vossebeekstraat 26A 15/03/2023 14/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

OMV_2022155029

BOUWWERKEN LINKSENS Steenstraat zn. 15/03/2023 14/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

OMV_2022164472

Damon Kerkhove Moerdijkstraat 67 15/03/2023 14/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het plaatsen van een nieuwe voor- en zijgevel.

OMV_2022143272

Benedic Vierstraete Westkerkestraat 183 15/03/2023 14/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het verbouwen van een eengezinswoning.

OMV_2022162952

Linda Vercruysse Diksmuidebaan 234 15/03/2023 14/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het vellen van 8 bomen.

OMV_2021156564

Dries Van Hoornweder Ganzestraat 3 15/03/2023 14/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit Het slopen van bestaande varkensstallen, bouwen van een nieuwe schuur en berging, herbouwen van de bestaande woning en omvormen naar een gemengd landbouwbedrijf.

OMV_2022172442

CONSTRUCTIS nv Moerdijkstraat 40C 22/03/2023 21/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een eengezinswoning.

OMV_2022173983

Woningbouw BLOMME bvba Rommelstraat 15-17 29/03/2023 28/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen Het bouwen van een koppelwoning.

OMV_2022150785

Paul Vansteelandt Zuster Clarastraat 95 29/03/2023 28/04/2023 Stedenbouwkundige handelingen, verkaveling Het bijstellen van een verkaveling en het slopen van bestaande bebouwing.

Er geldt een beroepstermijn van 30 dagen na de aanplakking en een wachttermijn van 35 dagen om de vergunning te kunnen uitvoeren.

Aktenames meldingen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving

OMV_2023015799

Elias Vandevoorde

Processiestraat 28+

1/03/2023

31/03/2023

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het mobiel breken van puin tot een granulaat.

OMV_2023022019

Christine Vanoverbeke

Turkeyendreef 15

1/03/2023

31/03/2023

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het plaatsen van een bovengrondse gastank.

OMV_2023025592

Aaron Tolpe

Kriekestraat 42

15/03/2023

14/04/2023

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het plaatsen van een bovengrondse propaangastank met inhoud van 1.600 liter.

OMV_2023026610

MAERTENS DARIO BVBA

Industriestraat 40

22/03/2023

21/04/2023

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Het exploiteren van een houtbewerkingsbedrijf.