Bekendmakingen

Lopende openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
Publiek loket
  Deputatie Provincie West-Vlaanderen provincie West-Vlaanderen 15/03/2019 12/06/2019   tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen te bezichtigen in het provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries

 

Vlaamse Regering Vlaanderen 19/04/2019 18/07/2019  milieueffecten  mogelijkheid om de kennisgevingsnota in te kijken en opmerkingen te geven betreffende de stroomgebiedbeheersplannen en bijhorende maatregelenprogramma. 

nota te vinden op: 

www.volvanwater.be 

www.mervelaanderen.be

gemeente huis Ichtegem

opmerkingen te bezorgen via mer@vlaanderen.be

OMV_2019058646

Moerbeek nv Oostendesteenweg 195 13/06/2019 12/07/2019 stedenbouwkundige handeling zonevreemde functiewijziging van woning naar woning met 2 praktijkruimtes details openbaar onderzoek
OMV_2019046252 Desmet Els Bruggestraat 110A 13/06/2019 12/07/2019 stedenbouwkundige handeling 14 verhuurboxen verspreid over 3 loodsen details openbaar onderzoek
OMV_2019057795 Dehaene Thomas Kortemarkstraat 20C 13/06/2019 12/07/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van een eengezinswoning details openbaar onderzoek
OMV_2019060790 Malefason Gaetane Ganzestraat 9  20/06/2019 20/07/2019 stedenbouwkundige handeling slopen en herbouwen van bijgebouw tot paardenstal details openbaar onderzoek
OMV_2019070103 Vandewaetere Mattias Bruggestraat 366  28/06/2019 27/07/2019  stedenbouwkundige handeling herbouwen van woning en bijgebouw  details openbaar onderzoek
OMV_2019055438 Vandamme Willem Industriestraat 57 9/07/2019 7/08/2019 stedenbouwkundige handeling en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit bouwen loods voor aanhangwagens details openbaar onderzoek 
OMV_2019063479 Vandamme WIllem Industriestraat 60 9/07/2019 7/08/2019 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit exploitatie metaalconstructiebedrijf details openbaar onderzoek
  Provincie West-Vlaanderen regio Mexicostraat, Arthur coussensstraat 12/08/2019 11/10/2019 stedenbouwkundige activiteit

GOG Blekerijbeek

gecontroleerd overstromingsgebied

 

te bezichtigen in het :

gemeente huis Ichtegem

provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries

OMV_2019076543 Stadlowicz Magdalena Rozenlaan 1  16/07/2019 14/08/2019 stedenbouwkundige activiteit

plaatsen van een carport

details openbaar onderzoek

OMV_2019087006 Sanders Francois Bruggestraat 96 16/07/2019 14/08/2019 stedenbouwkundige activiteit

uitbreiden van woning en regularisatie sloop niet vrijstaand bijgebouw

details openbaar onderzoek 

OMV_2019054219 De Vlieger & Steyaert  Torhoutbaan 2   19/07/2019  17/08/2019 stedenbouwkundige handelingen  verbouwen zonder functiewijziging en plaatsen bijgebouw na sloop bestaande bijgebouwen  details openbaar onderzoek
OMV_2019073454  Huys Vic (Ascot Construct bvba)  Engelstraat 11-13-15 19/07/2019 17/08/2019 stedenbouwkundige handelingen bouwen van een meergezinswoning details openbaar onderzoek
OMV-2019082076

Degrande Bjorn

Eikenlaan 16 19/07/2019 17/08/2019 stedenbouwkundige handelingen

uitbreiden van een ééngezinswoning

details openbaar onderzoek
OMV_2019080941

De Roo geert

Veldstraat z/n 23/07/2019 21/08/2019 exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit 

verbouwen zonder functiewijziging en plaatsen bijgebouw na sloop bestaande bijgebouwen

details openbaar onderzoek
OMV_2019051062

Verkeyn Godelieve

Spoorwegstraat 12 24/07/2019 22/08/2019 stedenbouwkundige handelingen 

functiewijziging zonder verbouwingswerken

details openbaar onderzoek
OMV_2019076543

Stadlowicz Magdalena 

Rozenlaan 1 16/07/2019 14/08/2019 stedenbouwkundige handeling

plaatsen van een carport

detail openbaar onderzoek
OMV_2019087006

Sanders Francois

Bruggestraat 96  16/07/2019 14/08/2019 stedenbouwkundige handeling

verbouwen eengezinswoning + regularisatie sloop niet vrijstaande bijgebouwen

details openbaar onderzoek
OMV_2019081282

Maeckelberghe Ingrid

Dokter Burwierlaan z/n 12/08/2019 10/09/2019 stedenbouwkundige handeling

bouwen van vrijstaande eengezinswoning

details openbaar onderzoek
OMV_2019098252

Kampagna bvba

Ganzestraat 1A 13/08/2019 13/09/2019 stedenbouwkundige handeling

aanleggen van een bufferbekken

details openbaar onderzoek

 

Opmerking: Wanneer u de tabel niet volledig kan zien, scrol om uw scherm te verkleinen.

Beslissingen over omgevingsvergunningen

 

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2019009592 Dumobil construct Rommelstraat 1 9/06/2019 7/07/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van vrijstaande eengezinswoning met carport
OMV_2019005072 Santens Daan Panoramastraat tss 27 en 29 9/06/2019 7/07/2019 stedenbouwkundige handeling bouwen van eengezinswoning 
OMV_2019025766 Alex Duriez Mitswegestraat 26 9/06/2019 7/07/2019 stedenbouwkundige handeling en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit bouwen van een loods + exploitatie schrijnwerkerij
OMV_2019044134 Dewanckele Roger Bruggestraat 245  18/06/2019 18/07/2019 stedenbouwkundige handeling regularisatie voor het vellen van 3 knotwilgen 
OMV_2019043317 Curando  Westkerkestraat 66A  18/06/2019 18/07/2019  stedenbouwkundige handeling  plaatsen van gevelbanners 
OMV_2019045261 Dewanckele Sam Waterstraat 24  18/06/2019  18/07/2019  stedenbouwkundige handeling  sloop oude stallen 
OMV_2019043125 Verhooghe Barry Bruggestraat 177  18/06/2019  18/07/2019  stedenbouwkundige handeling  renovatie voorgevel 
OMV_2019015369 Duyck Jeffrey Streulestraat 10  18/06/2019  18/07/2019  stedenbouwkundige handeling  bouwen van een tuinhuis tegen een reeds vergunde carport 
OMV_2019048059 Bouckaert Roy Kapelleweg 12   2/07/2019 1/08/2019  stedenbouwkundige handeling  plaatsen van een carport 
OMV_2019041970 Geldhof Benny Oude Heirweg z/n  2/07/2019 1/08/2019  stedenbouwkundige handeling slopen van een bestaande loods 
OMV_2019051408 Demuynck André Kapelhoek 8  2/07/2019  1/08/2019 stedenbouwkundige handeling  bouwen van veranda en pergola na sloop bestaande veranda 
OMV_2019057053 Vandaele Geert, Goemaere Ilse Stationsstraat 293  2/07/2019 1/08/2019  stedenbouwkundige handeling  bouwen van een meergezinswoning na sloop bestaande woning 
OMV_2019022188 Lumady Moerdijkstraat 111  2/07/2019 1/08/2019 stedenbouwkundige handeling aanleggen van twee tijdelijke parkings 
OMV_2019048069 Bouckaert Roy Kapelleweg 12 2/07/2019 1/08/2019 stedenbouwkundige handeling plaatsen van een zendmast in de tuin 
OMV_2019048049 Bouckaert Roy Kapelleweg 12  2/07/2019 1/08/2019 stedenbouwkundige handeling  wijziging voorgevel,  
OMV_2019048036 Bouckaert Roy Kapelleweg 12 2/07/2019 1/08/2019 stedenbouwkundige handeling wijziging voorgevel 
OMV_2019075851 Proost-Maenhout Diksmuidebaan 180A 2/07/2019 1/08/2019 stedenbouwkundige handeling  plaatsen veranda 
OMV_2019044309 Margodt Sofie Westkerkestraat 99  8/07/2019 7/08/2019 stedenbouwkundige handeling   uitbreiden van eengezinswoning
OMV_2019036639 nv Schollier-Strubbe Engelstraat 234 8/07/2019 7/08/2019 stedenbouwkundige handeling  bouwen van 3 gesloten eengezinswoningen
OMV_2019055850 Broucke Michael Moerdijkstraat 125  8/07/2019 7/08/2019  stedenbouwkundige handeling  uitbreiden van eengezinswoning en bouwen van een bijgebouw 
OMV_2019065856 woningbouw blomme Engelstraat 187  9/07/2019   8/08/2019 stedenbouwkundige handeling  bouwen van 4 aaneengeschakelde woningen 
OMV_2019049980 Declerck Brecht Zuidstraat 137  9/07/2019  8/08/2019  stedenbouwkundige handeling  verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning 
OMV_2019079311 etablissement j.Maes en zonen Oostendesteenweg 186  9/07/2019  8/08/2019  exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit overname exploitatie
OMV_2019039190  Eeckeloo Ludo Zeeweg 10 22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen  bouwen van aangebouwde terrasoverkapping
OMV-2019040620  Coussens Rik Zeemeeuwstraat 22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen  reliëf van de bodem aanzienlijk wijzigen
OMV_2019089710  Tyvaert Steven Westkerkestraat 278 22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen  reliefwijziging, ophogen van terrein
OMV_2019057123  Dewulf Charlotte & Desmedt Valentijn Diksmuidebaan 105 22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen  verbouwen van woning
OMV_2019034529 Plovie Bjorn & Lammens Stefanie Rommelstraat 16 (lot 21) 22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen  bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met fotostudio en carport
OMV_2019054230  Pyloon Gilbert Debreuckstraat 30 (lot 1-4) 22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen  bouwen van 4 woningen
OMV_2019043135  Devoso Torhoutbaan 62 22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit bouwen kantoor en HS-cabine
OMV_2019038091  Deblieck Tommy Stationsstraat 113 22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen  regularisatie van verbouwing gelijkvloers
OMV_2019068083  Santens Patrick Hugo Verrieststraat 3, 5, 7, 9  22/07/2019 21/08/2019 het verkavelen van gronden  verkavelen van een perceel in 2 loten voor twee gekoppelde woningen
OMV_201908531  Verhaeghe Wilfried & Verhaeghe Stefaan  Bekegemstraat 14  22/07/2019 21/08/2019 stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit uitbreiding loods, sloop en herbouw loods/berging, aanleggen verharding, inbuizen gracht 
OMV_2019063311 Vandendriessche Koen CABROK bvba Mitswegestraat 138 6/08/2019 6/09/2019 stedenbouwkundige activiteit bouwen van een loods voor stallen van landbouwvoertuigen
OMV_2019041191 Boterman Bart Achterstraat 54  6/08/2019 6/09/2019 stedenbouwkundige activiteit uitbreiden van eengezinswoning 
OMV_2019063457 Lakiere Ronny Zuidstraat 113 6/08/2019 6/09/2019 stedenbouwkundige activiteit plaatsen van een serre
OMV_2019054323 Domicom GCV industriestraat 25 C 6/08/2019 6/09/2019 stedenbouwkundige activiteit verbouwen van horecazaak naar bureel en opslag + functiewijziging
OMV_2019058646 Moerbeek nv  oostendesteenweg 195  6/08/2019 6/09/2019 stedenbouwkundige activiteit  functiewijziging van woning naar woning met praktijkruimtes 
OMV_2019062351 Staessens Vandenbussche Weidestraat 11  6/08/2019 6/09/2019 stedenbouwkundige activiteit bouwen van vrijstaande eengezinswoning
             

 

Beslissingen over milieuvergunningen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving

Aktenames meldingen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2018093949 Calleeuw Jens Markt 11 20/09/2018 19/10/2018 ingedeelde inrichting of activiteit verandering van een slagerij
OMV_2018103252 Calleeuw Jens Markt 11 20/09/2018 19/10/2018 ingedeelde inrichting of activiteit overname van een slagerij
OMV_2018051929 Dewanckele Rik Waterstraat 17/10/2018 16/11/2018 ingedeelde inrichting of activiteit overname exploitatie
OMV_2018047779 Lumady bvba Asstraat 27 22/10/2018 21/11/2018 ingedeelde inrichting of activiteit overname exploitatie
 OMV_2018158533 Sereni NV Bruggestraat 112       ingedeelde inrichting of activiteit overdracht van een vergunning voor ingedeelde inrichting 
OMV_2019017720 Desmedt Valentijn  Rondomstraat 13      ingedeelde inrichting of activiteit bronbemaling
OMV_2019017987 Casteleyn Monique Mitswegestraat 19     ingedeelde inrichting of activiteit plaatsen van een gastank
OMV_2019018071 Jeudhuid De Melkerie Engelstraat 76B     Ingedeelde inrichting of activiteit geluidsvergunning 2019
OMV_2019024315 Deketelaere Ann Doornhoekstraat 48      ingedeelde inrichting of activiteit bemaling