Bekendmakingen

Maak een afspraak

Inkijken openbare onderzoeken

Om veiligheidsredenen kan een dossier enkel ingekeken worden op afspraak en dit op werkdagen tussen 08u30 en 12u. Maak een afspraak online via de knop hierboven (Productgroep: Omgeving, Product: Omgevingsvergunning - inzage openbaar onderzoek).

Lopende openbare onderzoeken over ruimtelijke uitvoeringsplannen

ontwerp RUP “Dokter Bruwierplein” (Ichtegem)

Het openbaar onderzoek loopt van 30 november 2020 tot en met 29 januari 2021

Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Dokter Bruwierplein” (Ichtegem) werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 12 november 2020. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de gemeenteraad met een aantal bijlagen. Al deze documenten vormen één geheel.

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften hebben na goedkeuring een juridisch verordenende kracht.

  • het grafisch plan (bestemmingsplan)
  • de stedenbouwkundige voorschriften
  • de toelichtingsnota
  • de procesnota
  • het ontheffingsbesluit MER-plicht

Meer info over het openbaar onderzoek (o.a. hoe u kan deelnemen aan het openbaar onderzoek) vindt u op onze website via https://www.ichtegem.be/dokter-bruwierplein-ichtegem-in-opmaak.

Lopende openbare onderzoeken over aanvragen van omgevingsvergunningen

U kan de openbare onderzoeken inkijken via onderstaande link:

https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/

In het zoek veld geeft u het dossiernummer in (zie eerste kolom in de tabel hieronder) en klikt u op het vergrootglas.

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2020156898 Blomme Christof en Delanghe Emelie Zuidstraat 206 18/12/2020 16/01/2021 stedenbouwkundige handelingen bouwen van een ééngezinswoning na afbraak woning en losstaande bijgebouwen
OMV_2020163224 Neyt Patrick en Van Sante Caroline Moerbeekstraat 24 18/12/2020 16/01/2021 stedenbouwkundige handelingen herbouwen van een woning, schuur en bijgebouw
OMV_2020158260 Vincke Lorenzo en Decat Phaedra Zedelgemsesteenweg 49 18/12/2020 16/01/2021 stedenbouwkundige handelingen slopen en herbouwen van een ééngezinswoning en het slopen van 3 bijgebouwen en herbouwen van 2 bijgebouwen
OMV_2020168026  Vanbesien Sacha Eikenlaan 18 29/12/2020 27/01/2021 stedenbouwkundige handelingen

aanbouwen van een carport bij een halfopen ééngezinswoning

OMV_2020113281 Dominique Dupon en Luc Dupon Eernegemstraat rechts naast nr 24 30/12/2020 28/01/2021 verkavelen van gronden

verkavelen van 1 perceel in 3 loten voor open en halfopen bebouwing

OMV_2020104577 Vivendo cvba  Stationsstraat 107 30/12/2020 28/01/2021 stedenbouwkundige handelingen

bouwen van een meergezinswoning met 8 appartementen

OMV_2020170210 Reynaert Francis Stationsstraat 342 07/01/2021 05/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

plaatsen van een carport

OMV_2020165029 Ascot Construct nv Engelstraat 11-15 07/01/2021 05/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

bouwen van een meergezinswoning op het binnengebied, na afbraak, fase 2

OMV_2020163689 Betrabouw bvba Oude Oostendeweg zn 07/01/2021 05/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

bouwen van een open ééngezinswoning met carport en tuinberging (lot 17)

OMV_2020139740 Van Hecke Dries Reigermolenstraat 9 08/01/2021 06/02/2021 stedenbouwkundige handelingen / ingedeelde inrichting of activiteit / vegetatiewijziging

regularisatie van gebouwen, bouw van afdakken en stal, wijziging van silo’s, regularisatie van ophoging van het terrein en aanleg van verharding

OMV_2020173390 Cappon Paul Vijver 1 18/01/2021 16/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

herbouwen van een bijgebouw na slopen van de bestaande bebouwing

OMV_2020171488 Creyf Dirk en Spillier Inge Stokerijstraat 67 18/01/2021 16/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

verbouwen van een open ééngezinswoning

OMV_2020131065 Vastgoed Actief bvba Achterstraat achter nummers 14, 16A , 16B 18/01/2021 16/02/2021 verkavelen van gronden

verkavelen van 1 perceel in 2 kavels voor open bebouwing

 

Opmerking: Wanneer u de tabel niet volledig kan zien, scrol om uw scherm te verkleinen.

Beslissingen over omgevingsvergunningen

stedenbouwkundige handelingenDossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2020025369 Residentie Vastgoed bvba Stationsstraat 80-82 18/12/2020 17/01/2021 verkavelen van gronden verkavelen van 3 percelen in 14 kavels voor ééngezinswoningen en 2 kavels voor een meergezinswoning
OMV_2020126211 G&I Construct bvba Stationsstraat 295 18/12/2020 17/01/2021 stedenbouwkundige handelingen bouwen van een meergezinswoning en 4 garages
OMV_2020127197 Betrabouw bvba Oude Oostendeweg zn 18/12/2020 17/01/2021 stedenbouwkundige handelingen bouwen van een open ééngezinswoning (lot 23)
OMV_2020129069  Jonathan Staelen en Valerie Ameel Kapelleweg 67 28/12/2020 27/01/2021 stedenbouwkundige handelingen

verbouwen van een woning en bouwen van een garage, na afbraak van een bestaand bijgebouw

OMV_2020131541 Pekatho bvba  Ringlaan 39  28/12/2020 27/01/2021 stedenbouwkundige handelingen

compartimenteren van een handelsloods

OMV_2020092359 Betrabouw bvba Oude Oostendeweg zn 28/12/2020 27/01/2021 stedenbouwkundige handelingen

bouwen van 3 gekoppelde ééngezinswoningen met carport (lot 10-12)

OMV_2020069198 Defreyne Linda Koekelarestraat 41 28/12/2020 27/01/2021 stedenbouwkundige handelingen

herbouwen van een bijgebouw/garage

OMV_2020139066 Robbin Vandewalle Zuidstraat 131 28/12/2020 27/01/2021 stedenbouwkundige handelingen

vellen van 3 Italiaanse populieren

OMV_2020088551 Kerkhove Marc Kortemarkstraat 88 31/12/2020 30/01/2021 exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

wijzigen van een bestaande varkenshouderij en uitbreiding met een grondwaterwinning

OMV_2020138307 Vangenck Yana Oostendesteenweg 244 08/01/2021 07/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

verbouwen van een gesloten ééngezinswoning (regularisatie)

OMV_2020136910 West-Vlaamse Intercommunale Vossebeekstraat rechts naast nr. 28 08/01/2021 07/02/2021 verkavelen van gronden

verkavelen van 1 perceel in 4 kavels voor open bebouwing

OMV_2020146073 Crombez Marc Stokerijstraat 27 18/01/2021 17/02/2021 stedenbouwkundige handelingen aanleggen van een terras in de zijtuin
OMV_2020146042 Crombez Marc Stokerijstraat 27 18/01/2021 17/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

verharden van de voor- en zijtuin

OMV_2020147799 Serpieters Danny Zedelgemsesteenweg 88 18/01/2021 17/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning

OMV_2020141196 Ghesquiere Franky en Vandewyngaerde Inge Moerdijkstraat 126 18/01/2021 17/02/2021 stedenbouwkundige handelingen

bouwen van een ééngezinswoning met vrijstaande garage na slopen van de bestaande bebouwing

Er geldt een beroepstermijn van 30 dagen na de aanplakking en een wachttermijn van 35 dagen om de vergunning te kunnen uitvoeren.

Aktenames meldingen

Dossiernummer
Aanvrager
Ligging
Startdatum
Einddatum
Betreft
Omschrijving
OMV_2020164224 Van Huele Gebroeders Stationsstraat 73

18/12/2020

17/01/2021 ingedeelde inrichting of activiteit

bronbemaling

OMV_2020164950 Vanthorre Marnix Kortemarkstraat 51

28/12/2020

27/01/2021 stedenbouwkundige handelingen

plaatsen van een veranda

OMV_2020170786 Marc Verhegge en Sofie Verhegge Stationsstraat 78-82

28/12/2020

27/01/2021 Ingedeelde inrichting of activiteit

bronbemaling

Leegstaande/verwaarloosde bedrijfsruimten

In toepassing van art. 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten brengt het schepencollege hierbij een uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten ter kennis van het publiek.

De inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten zal vanaf 14 september 2020 ter inzage liggen bij de Technische Dienst, Dokter Bruwierplein 1 te 8480 Ichtegem, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (op afspraak: 059/34.11.20).

Het dossier, omvattende de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in de gemeente Ichtegem, is ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.ichtegem.be.

U kunt binnen de 30 dagen na de bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij De Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan:

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-Laan 20/8

1000 Brussel

Bijlage: 20200827_leegstand bedrijfsruimten_departement

Gemeentelijk rooilijnplan

Ontwerp ‘gemeentelijk rooilijnplan Blindenstraat’.

Het openbaar onderzoek loopt van 21 september tot en met 20 oktober 2020.

Het ontwerp ‘gemeentelijk rooilijnplan Blindenstraat’ werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 3 september 2020. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen.

Het ontwerpdossier bestaat uit het gemeenteraadsbesluit en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan. Deze documenten vormen één geheel.

Het grafisch plan heeft na goedkeuring een juridisch verordenende kracht.

  1. besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling
  2. ontwerp gemeentelijk rooilijnplan

Hoe deelnemen aan een openbaar onderzoek?

Iedereen kan tijdens de periode van het openbaar onderzoek opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Let wel: ze kunnen enkel betrekking hebben op het gebied, waarop het ontwerp van toepassing is.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen de plannen ingekeken worden bij de technische dienst (op afspraak: 059/34.11.20) in het gemeentehuis van Ichtegem, Dokter Bruwierplein 1 te Ichtegem.

Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit plan dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk (aangetekend of afgifte tegen ontvangstbewijs) overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, p/a Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem.

Wat gebeurt er na het openbaar onderzoek?

De gemeenteraad beraadslaagt binnen de zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek en stelt in voorkomend geval het ‘gemeentelijk rooilijnplan Blindenstraat’ definitief vast.

Bijlage 1: ontwerp gemeentelijk rooilijnplan

Bijlage 2: besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling

Ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022 – 2027

Het openbaar onderzoek loopt van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021.

De documenten kunnen nagelezen worden op www.volvanwater.be

Bijlage 1: stroomgebiedbeheerplannen