Containerpark

In de containerparken kunt u terecht met alle soorten huishoudelijk afval uitgezonderd restafval.

Werkwijze

Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners, woonachtig of verblijvend in de gemeente Ichtegem en voor de ondernemingen, scholen, instellingen, openbare besturen, beoefenaars van vrije beroepen, burelen, verenigingen, e.d. die op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gevestigd zijn.

De toegang tot het containerpark is enkel mogelijk na identificatie van de bezoeker.

Deze identificatie kan gebeuren met behulp van de elektronische identiteitskaart of een toegangsbadge.

Toegang m.b.v. de elektronische identiteitskaart is mogelijk voor volgende personen:

  • elke persoon die ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Ichtegem en over een elektronische identiteitskaart beschikt.

Toegang m.b.v. een toegangsbadge is mogelijk voor:

  • elke persoon die ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Ichtegem en nog over een oude identiteitskaart beschikt.
  • elke natuurlijke of rechtspersoon (handelszaak, KMO, vereniging, tweede verblijver, school,…) waarvan het gebruiksadres op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gelegen is.
  • elke eigenaar van een tweede verblijf waarvan het adres op het grondgebied van de gemeente Ichtegem gelegen is.

Meer informatie over de containerparken, de openingsuren en de toegangsbadge vindt u op de website van IVOO.

Meer informatie over het reglement van het containerpark kan u terugvinden in het politiereglement betreffende het containerpark.

Meer informatie over de kostprijs voor bepaalde afvalfracties kan u terugvinden in het retributiereglement.

Inzamelpunt Ichtegem

Openingsuren

  • op woensdag van 14 tot 16 uur
  • op zaterdag van 10 tot 12 uur
  • tijdens de maanden december, januari en februari is het inzamelpunt Ichtegem gesloten