Parkeerverbod

Ontlenen van parkeerverbodsborden

Heeft u bij een verhuis of werken aan uw woning parkeerverbodsborden nodig om op de openbare weg te plaatsen, bv voor het plaatsen van een container, dan kunt u die aan het onthaal van de gemeente aanvragen.

Stap 1:

De aanvraag voor het ontlenen van de parkeerverbodsborden moet gebeuren aan het onthaal in het administratief centrum van Eernegem en uiterlijk 2 werkdagen voor de datum dat het parkeerverbod van kracht wordt, rekening houdend met de openingsuren van het containerpark, de gemeentelijke diensten en de wetgeving op het tijdstip voor het plaatsen van de parkeerverbodsborden

Stap 2: Volgende bedragen, naar gelang de keuze, moeten contant betaald worden:

1 12,50 euro ontlenen met afhaling door de aanvrager
2 50 euro de parkeerverbodsborden worden gebracht door de technische dienst van de gemeente naar de plaats van inname, geplaatst en terug afgehaald.


Stap 3 (bij keuze 1): afhalen van de borden op het gemeentelijk containerpark tijdens de openingsuren.

Stap 4: terugbrengen van de borden maximum 3 werkdagen na het verlopen van de vergunning.

OPGELET: Neemt u een deel van de openbare weg in voor eigen gebruik? Denk dan ook aan het formulier "inname openbare weg".