Parkeerverbod

Ontlenen van parkeerverbodsborden

Heeft u bij een verhuis of werken aan uw woning parkeerverbodsborden nodig om op de openbare weg te plaatsen, bv voor het plaatsen van een container, dan kunt u die aan het onthaal van de gemeente aanvragen.

Stap 1: De aanvraag moet gebeuren aan het onthaal in het administratief centrum Eernegem ten minste 2 dagen voor de datum dat het parkeerverbod van kracht wordt. Download alvast het aanvraagformulier.

Stap 2: Volgende bedragen, naar gelang de keuze, moeten contant betaald worden:

1 12,50 euro ontlenen met afhaling door de aanvrager
2 50 euro ontlenen bij plaatsing door de gemeentediensten


Stap 3 (bij keuze 1): afhalen van de borden op het gemeentelijk containerpark tijdens de openingsuren.

Stap 4: terugbrengen van de borden maximum 3 werkdagen na het verlopen van de vergunning.

OPGELET: Neemt u een deel van de openbare weg in voor eigen gebruik? Denk dan ook aan het formulier "inname openbare weg".