Premies Milieu

De gemeente Ichtegem geeft milieupremies voor:

  • Bij de aankoop van een full-mulcher grasmachine geeft de gemeente een premie van 150 euro. Hiervoor dien je een aanvraagformulier (een mulchgrasmaaier) in te vullen en samen met de factuur (niet ouder dan 6 maand en geen kasticket) binnen te brengen bij de dienst milieu.
  • Bij de aankoop van een hakselaar geeft de gemeente tot 150 euro terug. Hiervoor dien je een aanvraagformulier (hakselaar) in te vullen en samen met een factuur (niet ouder dan 6 maand en geen kasticket) binnen te brengen bij de dienst milieu
  • Bij de aankoop van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal geeft de gemeente tot 150 euro terug. Hiervoor dien je het aanvraagformulier (herbruikbare luiers) in te vullen en de nodige stukken zoals vermeld op het aanvraagformulier binnen te brengen bij de dienst milieu.
  • Bij de aanleg van een vaste composthoop geeft de gemeente tot 100 euro terug. Hiervoor dien je een ingevuld aanvraagformulier binnen te brengen de dienst milieu. Na de goedkeuring door de dienst milieu kan je dan de bijhorende facturen binnen brengen.
  • Bij de aanleg van nieuwe kleine landschapselementen in agrarisch gebied kan je een premie bekomen tot 200 euro mits de aanplant voldoet aan de voorwaarden van het reglement. Een aanvraagformulier vindt je hier terug en dient binnengebracht te worden tegen 1 april.
  • Voor het onderhoud van knotbomen kan je steeds terecht bij de knotploegen van Het Regionaal Landschap Houtland. Voor meer informatie kan je hier terecht.

De premieaanvragen worden gebundeld en 3 maal per jaar behandeld door het Schepencollege, waardoor de uitbetaling ervan tot 6 maand kan duren.

Naar top