Premies

De gemeente Ichtegem geeft milieupremies voor:

  • Bij de aankoop van een full-mulcher grasmachine geeft de gemeente een premie van 150 euro. Hiervoor dient u een aanvraagformulier (een mulchgrasmaaier) in te vullen en samen met de factuur (niet ouder dan 6 maand en geen kasticket) binnen te brengen bij de dienst milieu.
  • Bij de aankoop van een hakselaar geeft de gemeente tot 150 euro terug. Hiervoor dient u een aanvraagformulier (hakselaar) in te vullen en samen met een factuur (niet ouder dan 6 maand en geen kasticket) binnen te brengen bij de dienst milieu
  • Bij de aankoop van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal geeft de gemeente tot 150 euro terug. Hiervoor dient u het aanvraagformulier (herbruikbare luiers) in te vullen en de nodige stukken zoals vermeld op het aanvraagformulier binnen te brengen bij de dienst milieu.
  • Bij de aanleg van een vaste composthoop geeft de gemeente tot 100 euro terug. Hiervoor dient u een ingevuld aanvraagformulier binnen te brengen de dienst milieu. Na de goedkeuring door de dienst milieu kan u dan de bijhorende facturen binnen brengen.
  • Bij de aanleg van nieuwe kleine landschapselementen in agrarisch gebied kunt u een premie bekomen tot 200 euro mits de aanplant voldoet aan de voorwaarden van het reglement. Een aanvraagformulier vindt u hier terug en dient binnengebracht te worden tegen 1 april.
  • Voor het onderhoud van knotbomen kunt u steeds terecht bij de knotploegen van Het Regionaal Landschap Houtland. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

De premieaanvragen worden gebundeld en 3 maal per jaar behandeld door het Schepencollege, waardoor de uitbetaling ervan tot 6 maand kan duren.