Participatietraject dorpskernvernieuwing Ichtegem

Het lokaal bestuur wil de dorpskern van Ichtegem, de markt en de nabije omgeving, vernieuwen. De markt van Ichtegem is namelijk sterk verouderd en heeft nood aan een complete make-over. We gaan hierbij niet over één nacht ijs, maar betrekken jou in verschillende fases in het proces.

Daarom gingen we, voorafgaand aan de werken, een participatietraject aan. Online via www.ichtegeminspireert.be én offline via een informatiestand in het gemeentehuis van Ichtegem.

BRAINSTORMRONDE: 15 MAART TOT 16 MEI 2021

  • Wat vind je van de huidige markt en omgeving?
  • Hoe zou jij de dorpskern willen aanpakken?
  • Met welke aspecten moeten we zeker rekening houden?
  • Wat zijn jouw ideeën om van de dorpskern van Ichtegem een bruisende plek te maken?

We kregen meer dan 100 ideeën binnen over:

We sloten deze fase af met 4 digitale participatiemomenten om van gedachten uit te wisselen.

ONTWERPFASE: VANAF MEI 2021

Een studiebureau gaat met alle ideeën aan de slag en bekijkt de haalbaarheid, dit op financieel vlak, maar ook de regels inzake ruimtelijke ordening moeten worden gerespecteerd.

BEOORDELINGSFASE: NAJAAR 2022

Op donderdag 29 september organiseerden we een infoavond in Dorpshuis De Ster om de twee ontwerpvisies op de markt van Ichtegem voor te stellen.

Daarna volgde tot eind oktober een participatieronde waarbij iedereen kon stemmen en feedback geven op de plannen.

VERWERKINGSFASE

De Ichtegemse gemeenteraad gaf op donderdag 25 april groen licht aan het masterplan voor de dorpskernvernieuwing van Ichtegem. Daarmee wordt één van de belangrijkste speerpunten uit het meerjarenplan van het lokaal bestuur in de steigers gezet.

Na een uitgebreid participatietraject zal de dorpskern van Ichtegem de komende jaren omgetoverd worden tot een groene long, mét behoud van voldoende parkeerplaatsen en evenementgelegenheid.

Landschapsarchitectenbureau Andy Malengier en Studiebureau Jonckheere gingen aan de slag om twee visies op de dorpskern van Ichtegem uit te tekenen op basis van de input die uit het participatief traject is gekomen: één visie op de markt focuste op vergroening en één visie focuste op het behoud van parkeerplaatsen.

Deze 2 visies werden voorgesteld in het najaar van 2022 en hadden nagenoeg evenveel draagkracht van de Ichtegemse bevolking. In 2023 gingen we dan ook op zoek naar een oplossing om aan alle noden en bezorgdheden van de Ichtegemnaar tegemoet te komen.

Het huidige masterplan is een compromis dat ook het nieuwe Dorpshuis op het Bruwierplein in de dorpskernvernieuwing betrekt, waardoor we tot één verhaal kunnen komen.

Gecentraliseerde vergroening

We kozen voor gecentraliseerde vergroening in het hart van de dorpskern waarbij de markt en de omgeving rond het KSA-heem omgevormd worden tot een groene long in het centrum van de gemeente.

Daarbij creëren we ook extra groene parkeergelegenheid door het maken van een nieuwe doorsteek van de Koekelarestraat richting de markt en ten zuiden van de kerk.

Ruimte voor evenementen en ontspanning

De tuin van Huis Dekeyser wordt, in tegenstelling tot het eerste voorstel, buiten beschouwing gelaten in de dorpskernvernieuwing. Dit komt doordat een aantal evenementen worden georganiseerd in de tuin van Huis Dekeyser en we willen dit kunnen blijven doen.

Daarnaast werd in het plan ook rekening gehouden met de standplaatsen van onze kermisattracties. Deze kunnen allemaal een plaats krijgen in dit verhaal. Bovendien werd ook rekening gehouden met de bouw van een materiaallokaal voor de KSA.

Aandacht voor lokale handelaars

In de dorpskern wordt voldoende (groene) parking voorzien voor lang parkeren, maar daarnaast hebben we ook ingezet op verschillende parkeerplaatsen voor passanten, in het voordeel van onze lokale handelaars. Zo kun je zowel in de Engelstraat, Koekelarestraat, Markt en voor het gebouw waar Belfius vroeger zat, (kort) langsparkeren.

In het masterplan werd eveneens een extra parking met fietsenstalling voorzien recht over feestzaal ’t Wit Paard, aangezien deze ook op wandelafstand ligt van de dorpskern, zal deze zowel voor bezoekers van het Dorpshuis als voor mensen die in het centrum moeten zijn, gebruikt kunnen worden. 

Aandacht voor de (zwakke) weggebruiker

In het participatietraject kwam de vraag naar boven om de verkeersinrichting van het punt dat de Koekelarestraat/Engelstraat met de Arthur Coussensstraat verbindt, te herbekijken. De middengeleiders zullen verwijderd worden en de wegenis zal daar versmald worden, wat voor een veiligere verkeerssituatie, bredere voetpaden en bijgevolg extra terrasruimte voor de horecazaken zal zorgen.

Timing

In de loop van de maand mei 2024 zullen de werken aan het nieuwe Dorpshuis van start gaan. Deze werken zullen nauw opgevolgd worden en ondertussen zal het masterplan verder verfijnd worden wat betreft opmaak uitvoeringsplannen en fasering van de werken.

Bekijk hier het Masterplan en de waarheidsgetrouwe beelden die een idee geven van hoe de toekomstige dorpskern van Ichtegem er zal uitzien.

Naar top