Participatie

Het lokaal bestuur probeert op verschillende manieren om de inwoners te betrekken bij het beleid.