OVAM-bodemattest

Bodemdecreet beschermt

Eén van de belangrijke doelstellingen van het bodemdecreet is de potentiële koper te beschermen. Verwerft u binnenkort een grond? Dan beschikt u en iedereen die bij de koop betrokken is over enkele noodzakelijke werkinstrumenten. Die zorgen ervoor dat u als verwerver niet het slachtoffer wordt van uw eigen onwetendheid. En ze vermijden dat u een grond koopt waaraan een risico vastzit.

Instrumenten voor een vlotte overdracht

  • Grondeninformatieregister
  • Vlarebo-lijst
  • Bodemattest
  • Handleiding overdrachten volgens het Bodemdecreet

Grondeninformatieregister

Om u beter te beschermen wanneer u een terrein verwerft, maakt de OVAM een inventaris van alle percelen waarover zij gegevens hebben. In deze gegevensbank verzamelen ze uitgebreide dossiers met alle gekende gegevens over een grond, zijn verontreiniging en de saneringsfasen. Dit grondeninformatieregister is uniek in de wereld. Nergens anders registreren organisaties de gegevens over een grond zo gedetailleerd.

Systematische gegevensaanvoer

Bij overdracht van een risicogrond, sluiting van risico-inrichtingen, verplicht het Bodemdecreet u om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Alleen zo komen ze te weten of een grond verontreinigd is of niet. Een grondoverdracht is dan ook het sleutelmoment om de gegevens in het grondeninformatieregister systematisch en georganiseerd aan te vullen. Dat register is niet volledig: nog altijd worden er gronden onderzocht. OVAM schat het aantal risicogronden op 76.200.

Kennis verontreinigde gronden

Doel van de inventaris? De verontreiniging in Vlaanderen in kaart brengen, de bodem systematisch saneren en u wettelijk beschermen als u een grond verwerft.

Bodemattest op verzoek

Op eenvoudig verzoek krijgt u van de OVAM een bodemattest van een grond uit het register. Dat vermeldt de gegevens die verplicht in het grondeninformatieregister worden opgenomen. Heeft OVAM over een bepaalde grond geen gegevens? Dan vermelden ze dat ook.

Vlarebo-lijst

Verontreinigde gronden identificeren is een prioriteit van het Bodemdecreet. Daarom is er in bijlage I van het Vlarem kolom 8, een lijst terug te vinden van inrichtingen die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaken. Op deze manier kan u nagaan of een grond een risicogrond is of niet: zijn of waren er dergelijke risico-inrichtingen aanwezig op de grond of niet?

Om na te gaan of een perceel een risicogrond is, kunnen ook andere informatiebronnen geraadpleegd worden: gemeentelijke inventaris van de risicogronden, informatie van eigenaar en omwonenden, archieven, oude luchtfoto's,...

Lijst stuurt onderzoek

U overweegt de overdracht van een grond. Is of was er een risico-inrichting op gevestigd? Was of is er een risico-inrichting op gevestigd. Dan moet er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden in volgende gevallen:

  • bij overdracht van de grond;
  • bij sluiting van de inrichting;
  • voor bepaalde categorieën binnen een zekere termijn en daarna periodiek;
  • bij onteigening van een grond;
  • bij vereffening en faillissement.

Bodemattest

Grond overdragen? Attest aanvragen!

Wilt u gronden overdragen? Dan bent u sinds 1 oktober 1996 verplicht om bij de OVAM een bodemattest aan te vragen voor u de overeenkomst sluit. Zo is uw potentiële koper beschermd. Een bodemattest vermeldt alle gegevens die de OVAM over een grond kent.

Is er sprake van onteigening? Dan kan het attest en het bodemonderzoek voor maar een deel van een kadastraal perceel gelden. U ontvangt het bodemattest op aanvraag. Het kost 30 euro per kadastraal perceel of 120 euro indien een attest voor een deel van een kadastraal perceel wordt aangevraagd.

Hier kunt u uw bodemattest aanvragen.