Opname rusthuis

Je intrek nemen in een rusthuis is een stap die een grondige voorbereiding vereist. Deze beslissing neem je niet halsoverkop. Het Sociaal Huis van Ichtegem heeft zelf geen rusthuis, maar de opname kan wel in het woonzorgcentrum Sint-Anna (deelgemeente Eernegem), hof Demeerseman Ichtegem of een ander rusthuis naar keuze.

Wat met de onderhoudsplicht van de kinderen?

De onderhoudsplicht is van kracht bij geldelijke bijstand en bij de kosten voor opname in een instelling zoals een rusthuis. De plicht wordt echter nooit toegepast bij diensten zoals warme maaltijden, poetsdienst, gezins- en bejaardenhulp, noodoproepsysteem of voetverzorging, ...

Bij opname in een rusthuis onderzoekt het Sociaal Huis de onderhoudsplicht van de echtgeno(o)t(e), van de kinderen en van de schoonkinderen. Als er spaargelden zijn, spreken wij hen uiteraard eerst aan om het verblijf te betalen. Als er een eigendom is, wordt die eventueel verhuurd of verkocht om de verblijfskosten te betalen. Het Sociaal Huis kan ook een hypotheek nemen om de kosten na overlijden of bij verkoop terug te krijgen.

Hoe gebeurt de terugvordering?

Het terug te vorderen bedrag verdelen we onder het aantal mogelijke onderhoudsplichtigen. Indien sommige van deze onderhoudsplichtigen wegens hun klein inkomen niet kunnen betalen, valt dit aandeel ten laste van het Sociaal Huis. Het wordt dus niet doorverrekend aan de andere onderhoudsplichtigen. Afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar inkomen en het aantal personen ten laste wordt een bedrag van terugvordering vastgesteld. Basis hiervoor zijn de terugvorderingtabellen die je in het Sociaal Huis kan komen bekijken. Wanneer zich een plotse inkomensverandering voordoet, kan de betrokkene een herziening van terugvordering vragen.

Naar top