Openbare onderzoeken

U kan bezwaar indienen tijdens de duur van het openbaar onderzoek van de gemeentelijke RUP's. Bezwaren die na de einddatum ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken lopende.

Naar top