Openbare onderzoeken

U kan bezwaar indienen tijdens de duur van het openbaar onderzoek van de gemeentelijke RUP's. Bezwaren die na de einddatum ingediend worden, zijn onontvankelijk.

Momenteel zijn er geen openbare onderzoeken lopende.