Onroerend erfgoed

Het onroerend erfgoed werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed geïnventariseerd en in een via hun site terug te vinden database toegankelijk gemaakt. Dikwijls bestaat er een misverstand over deze inventarissen. Het is zo dat de items die in de inventaris zijn opgenomen daarom niet automatisch zijn beschermd. Van de ca. 370 opgenomen gebouwen zijn maar een 20-tal effectief beschermd. De andere zijn gebouwen van enige erfgoedwaarde. Vooraleer deze mogen worden afgebroken dient het gemeentebestuur hiervoor toelating te verlenen, maar verbouwingen en aanbouwingen zijn niet onderworpen aan speciale regels. Hiervoor moeten alleen, net als voor andere gebouwen op de gemeente, de stedenbouwkundige regels worden nageleefd.

Maak uw keuze uit onderstaande lijst voor het onroerend erfgoed op onze gemeente:

Thema's

Naar top