OAZE

Het OAZE-platform is een plek waar jonge kunstenaars of artiesten, afkomstig uit bovenstaande gemeenten, terecht kunnen om:

  • een eigen profiel aan te maken waarop ze hun artistieke praktijk kenbaar maken
  • alle contactgegevens van culturele instanties/diensten binnen de Ginter-regio te raadplegen
  • culturele of artistieke evenementen te raadplegen waarvoor ze zich kunnen registreren
  • zelf artistieke of culturele voorstellen te lanceren
  • netwerkmomenten (OAZE-Café) bij te wonen
  • vormingsmomenten mee te pikken
  • elkaar vragen te stellen en verder te helpen (Q&A)
  • andere Jonge Makers aan te moedigen
  • zichzelf te tonen aan de buitenwereld en zo toonkansen te ontwikkelen naar diverse organisatoren en een ruimer publiek

Klik hier voor meer informatie.