Noord-Zuidraad

Het gemeentebestuur kan niet voorbij gaan aan de soms moeilijke leefomstandigheden van de bevolking in het Zuiden.

Omdat het bestuur begaan is met de Noord-Zuidproblematiek richt het nu een Gemeentelijke Noord-Zuidraad op. Deze raad is een gemeentelijke adviesraad die zich inzet voor de solidariteit tussen mensen, over de grenzen van gemeente, stad en land heen.

Wat doet de Noord-Zuidraad?

De adviesraad wil samen met het gemeentebestuur een beleidsvisie ontwikkelen over ontwikkelingssamenwerking, hierbij optredend als inspraak- en adviesorgaan.

De raad wil helpen bij de uitvoering van dit beleid door onder meer:

  • een permanent bewustmakingsbeleid te voeren naar het gemeentebestuur en de bevolking
  • de co├Ârdinatie te bevorderen tussen groepen en verenigingen binnen de gemeente die een Noord-Zuidwerking opzetten.

Wilt u meewerken aan de Noord-Zuidraad?

U bent geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking? U wilt graag lid worden of eens een vergadering bijwonen?

Neem dan contact op met Silke Vandendriessche, silke.vandendriessche@ichtegem.be.