Noodplanning en rampenbestrijding

ANIP - Algemeen nood-en interventieplan

Bij de melding van een noodsituatie schieten meteen een aantal diensten in gang. Een (dreigende) noodsituatie is een gebeurtenis die schadelijke gevolgen heeft veroorzaakt of kan veroorzaken.  Dit kan bijvoorbeeld een overstroming, watersnood, een spoorwegongeval, een zwaar verkeersongeval, ontploffing, brand of instorting zijn.

Op de website van het Crisiscentrum kunt u informatie vinden over diverse risico’s die u omringen, en zelf stappen zetten naar een betere kennis en voorbereiding op mogelijke noodsituaties.

Bij een noodsituatie vereist de interventie een coördinatie van verschillende diensten om de noodsituatie op te lossen of de gevolgen ervan te beperken

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) heeft als doel, als er zich in de gemeente een noodsituatie voordoet, snel en efficiënt de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige personele en materiële middelen in te zetten en de hulpverlening te coördineren.

Ongeacht de oorzaak van de calamiteit gaat de eerste aandacht uit naar het redden van de slachtoffers en/of het beschermen van de lokale bevolking.

In dit plan zijn er afspraken gemaakt i.v.m. de coördinatie van de interventies tussen de verschillende disciplines. Het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente Ichtegem werd opgemaakt door de gemeentelijke veiligheidscel.

De veiligheidscel waakt er over dat dit plan onmiddellijke operationeel kan worden en dat de verschillende disciplines blindelings met elkaar op het terrein kunnen samenwerken.

Het ANIP werd opgemaakt door de dienst noodplanning – de noodplanningscoördinator.

Het is opgesteld conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen en de ministeriële omzendbrief van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen.

Downloads

Externe links

Naar top