Noodoproepen

Inhoud

In elk land van de Europese Unie kunt u het nummer 112 bellen met een vaste of mobiele telefoon. U kunt het gebruiken bij nood aan dringende medische hulpverlening, tussenkomst van de brandweer of politiehulp.

Procedure

In België kunt u dag en nacht gratis het nummer 112 vormen voor brandweer of ambulance. Voor dringende politiehulp kunt u ook 101 bellen. In beide gevallen krijgt u een keuzemenu met de vraag of u een ziekenwagen of de brandweer nodig hebt ofwel de politie.

U kunt deze nummers bereiken:

  • met een vaste telefoon
  • met een smartphone via de app 112 (ook handig voor doven en slechthorenden die met deze app via berichten kunnen communiceren)
  • met een GSM (zelfs zonder actief abonnement of registratie).

Als u met uw GSM naar de noodnummers wilt bellen, is een SIM-kaart wel vereist.

In België komt u na uw oproep terecht bij een operator van het Hulpcentrum 112/100 of Communicatie- en Informatiecentrum (CIC 101) van de provincie waar u zich bevindt.

Als u een noodnummer moet bellen, bevindt u zich meestal in een stressvolle situatie. Toch is het belangrijk dat u precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat u zijn vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van u horen:

  • de juiste locatie
  • wat er gebeurd is
  • of er gewonden zijn
  • wie u bent.

Wacht rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor komt u opnieuw aan het begin van de wachtlijst te staan.

Kostprijs

Kost

Een noodoproep is gratis.

Uitzonderingen

In geval van storm of wateroverlast moet u niet naar 112 bellen als er geen potentieel levensgevaar is (bv. stormschade, ondergelopen kelder). Tijdens extreme weersomstandigheden zal het telefoonnummer 1722 geactiveerd worden voor niet-dringende interventies van de brandweer. Op die manier raakt het noodnummer 112 niet snel overbelast en kunnen mensen in levensgevaar sneller geholpen worden.

App112BE: in noodsituatie telt iedere seconde!

De app112BE is een levensbelangrijke aanvullende manier om de noodcentrales te bereiken. Via de app krijgt de noodcentrale immers onmiddellijk je locatie te zien en kunnen ze je in geval van nood gemakkelijker terugvinden.

Het is een zichtbaar en tastbaar product dat ook daadwerkelijk wordt gebruikt. In een noodsituatie telt iedere seconde!

Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app112BE aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren. Via de app kan je bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemenn, diatbetes, allergiëen, bloegroep, … De operator beschikt dan al over deze informatie nog voordat je iets hebt gezegd en zo kan dit al doorgegeven worden aan de hulpdiensten die ter plaatse komen. Ook werd de app112BE gescreend en aangepast voor blinden en slechtzienden.

Stel je voor dat iemand tijdens een gesprek het bewustzijn verlies, hebben de hulpdiensten bij een interventie al je contactgegevens via de app112BE. Ook kan het handig zijn bijvoorbeeld als er namen zijn die wat moeilijker klinken. Als die gegevens dan in de app112BE zijn ingegeven, is dat een extra hulpmiddel voor de operatoren.

De app112BE draagt gewoon bij tot een beter resultaat bij interventies

Bijkomende functionaliteiten via de app112BE

Gelukkig valt een levensbedreigende situatie niet al te vaak voor. Er zijn ook situaties waarbij je – bijvoorbeeld bij storm en waterschade – wel hulp verwacht, maar ook de noodcentrales niet wens te belasten.

Daarom kan je via de app112BE ook het permanent beschikbare e-loket 1722.be bereiken alsook het nummer 1722 wanneer dit wordt geactiveerd bij stormweer. De burger kan ‘1722’ gebruiken om een tussenkomst van de brandweer voor wateroverlast of stormschade te vragen. Via het digitaal loket zal je tevens ook een aanvraag voor wespenverdelging kunnen indienen.

Deze bijkomende functionaliteit zorgt er mee voor dat het noodnummer 112 nog meer bereikbaar blijft voor levensbedreigende situaties en niet overbelast geraakt bij een storm of zwaar onweer.

Vergeet niet dat wanneer een storm of onweer veel schade veroorzaakt, er veel burgers tegelijk naar 1722 kunnen bellen en dat je dan misschien wel even geduld zal moeten oefenen vooraleer je een operator aan de lijn krijgt. De brandweer heeft immers op dat ogenblik veel werk te verrichten en kan niet overal tegelijk zijn. De brandweer zal in dat geval ook haar oproepen per straat, wijk of gebied groeperen. Het is dus niet omdat je even moet wachten bij het bellen naar 1722 dat je door de brandweer minder snel geholpen zal worden. Omgekeerd is  het ook niet zo dat wanneer je oproep snel wordt aangenomen dat de brandweer sneller ter plaatse zal komen. Het heeft bijgevolg geen enkele zin om terug te bellen naar 1722 met de vraag waar de brandweer blijft. Terugbellen heeft enkel zin wanneer je zou vaststellen dat de interventie van de brandweer niet meer nodig is (bv. Omdat het water al weggetrokken is).

Bellen naar 1722 garandeert je zeker ook geen snellere afhandeling van je vraag dan wanneer je het digitaal loket 1722 gebruikt.

Naar top