Klimaatplan Ichtegem

Gepubliceerd op  donderdag 14 dec 2023 om 15:33 uur

De impact van de klimaatverandering ondervinden we ook in Ichtegem. Om de gevolgen ervan te beperken en ons aan te passen aan de veranderende klimaatomstandigheden, zetten we in Ichtegem stevig in op klimaatbeleid.

Samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de gemeenten Oudenburg en De Haan werkten we samen aan een lokaal klimaatplan 2030. Dit plan dient de komende jaren als leidraad om in Ichtegem actief bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het plan bevat concrete acties op gemeentelijk en regionaal niveau, gebaseerd op input van experts, onze inwoners en adviesraden.

We bundelen onze krachten met inwoners, bedrijven en andere overheidsinstanties om de CO2-uitstoot te verminderen (mitigatie) en ons aan te passen aan de te verwachten klimaatveranderingen (adaptatie).

In onze  gloednieuwe klimaatbrochure  lichten we de inhoud van het klimaatplan voor jou uit.

Je vindt er per thema de doelstellingen en acties in terug. Om de doelstellingen te behalen, hebben we ook jouw hulp nodig.

Elk thema biedt mogelijkheden om ook zelf aan de slag te gaan met acties voor het klimaatbeleid.

De thema’s zijn

  • Natuur
  • Water & droogte
  • Mobiliteit
  • Wonen & energie 

Het komende jaar lichten we in ons gemeentelijk infoblad De BEIblijver ook telkens een thema voor jou uit en geven we concrete tips & tricks om ook jouw steentje bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Samen gaan we voor een duurzame toekomst!

Meer info

Naar top