Hou je mee met ons de Aziatische hoornaar in de gaten?

Gepubliceerd op  woensdag 11 okt 2023 om 09:37 uur

Je hoorde zonder twijfel al van de Aziatische hoornaar!! 

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’.  Exoot, want uitheems.  Invasief omdat ze het – helaas – véél te goed doet bij ons.  De soort valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die ze gebruiken als eiwitbron.  We zijn ze eigenlijk liever kwijt dan rijk. 

Ons doel is om de nesten van het insect te vinden en ze te verdelgen.  En daar kan jij bij helpen!

We willen heel graag dat jullie actief zouden proberen om Aziatische hoornaars waar te nemen én dat jullie concrete waarnemingen ook zouden melden!  Die meldingen kunnen heel eenvoudig en digitaal (zie verder).  Waarnemingen van individuele hoornaars vertellen ons dat er een nest in de relatieve nabijheid moet zijn.  En er bestaan mensen (zogenaamde ‘vespawatchers’) die aan nestopsporing doen.  Iedere melding van individuele hoornaars is relevant voor hen om de zoektocht naar nesten aan te vatten!

Lokpotten!

Aziatische hoornaars krijg je niet zomaar te zien.  Je moet ze actief lokken.  Dat doe je met een lokpot.  Zo’n lokpot fabriceer je heel eenvoudig zélf.  Hoe je dat doet?  Dat lees je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.   

Herkennen?   

Melden impliceert herkennen.  Voor de leek is ieder groot vliegend insect misschien wel een hoornaar : ).  Opnieuw op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar besteden we de nodige aandacht aan het uiteenhouden van de Aziatische en de Europese hoornaar.  De Europese hoornaar is de inheemse, veilige nuttige en te koesteren neef van de Aziatische hoornaar. 

Melden?  

Hoe doe je een melding?  Bovenaan de internetpagina ‘www.vespawatch.be’ word je doorgeloodst richting www.waarnemingen.be voor het melden van een individuele hoornaar.  Dat is een webstek waarop alle mogelijke natuurwaarnemingen verzameld worden.  Op die site moet je de precieze plek van je waarneming pinnen op een kaart.  Je móet ook foto’s uploaden!!  Daarom is de smartphone handig voor meldingen!  Je waarneming wordt gevalideerd door een kenner.

Het heeft geen zin om iedere dag een hoornaar op je lokpot te melden.  Doe dat hoogstens één keer per week.  Zolang je meldingen op draaglijke frequentie blijven terugkeren weten we dat er nog een actief nest in de buurt zit. 

Met een lokpot in je tuin, en met meldingen op www.waarnemingen.be mag je jezelf als een volwaardige ‘citizen scientist’ beschouwen, met een gewaardeerde inbreng in heel dit verhaal.    

Naar top