Politiebesluit betreffende brandgevaar

Gepubliceerd op dinsdag 23 juli 2019 12 u.

Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen

Omwille van de grote hitte en extreme droogte heeft de provinciegouverneur een verbod voor het maken van kampvuur op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen ingesteld. Hiernaast is er een rook- en vuurverbod in de natuurgebieden, de provinciale domeinen en de bossen in West-Vlaanderen.

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht vanaf 23 juli 2019.