Schade door overstromingen? Vraag hier je schadevergoeding aan

Gepubliceerd op  woensdag 19 jun 2024 om 07:00 uur

In de periode van 5 november tot en met 22 november 2023 hebben overstromingen heel wat schade veroorzaakt in het Vlaamse Gewest. Tot en met 31 juli 2024 kunnen inwoners en ondernemingen die door de overstroming schade hebben geleden in onze gemeente een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Hoe kan ik een tegemoetkoming aanvragen?

  • Een aanvraag tot tegemoetkoming kan snel en gemakkelijk ingediend worden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.
  • Wil je de aanvraag voor tegemoetkoming indienen via een schriftelijk formulier? Dat kan via www.vlaanderen.be/natuur-milieu-en-klimaat. Klik verder naar ‘Schadevergoeding en verzekering bij een natuurramp’. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Koning Albert II-laan 15, bus 209 te 1210 Brussel.

Meer informatie over de aanvraag- en vergoedingsprocedure kan je terugvinden op de website van het Vlaams Rampenfonds: https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen

Let op! Je kan enkel in uitzonderlijke gevallen een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds aanvragen. Het moet bijvoorbeeld gaan om schade die niet verzekerbaar is door een brandpolis eenvoudige risico’s. Ook deze informatie vind je terug op de website van het Rampenfonds.

Naar top