Najaarsvaccinatiecampagne 2023

Gepubliceerd op  dinsdag 17 okt 2023 om 09:10 uur

Tijdens het winterseizoen zitten virussen overal. Op bureau tussen de collega’s. In de kleedkamer van de voetbal. Op de tram, bus of trein. Bij de bingo in het rusthuis. Verstoppen kan niet dus bescherm jezelf tegen griep en COVID. Voor ongeveer 2 miljoen mensen in Vlaanderen is een vaccinatie tegen COVID-19 en griep in het najaar van 2023 aanbevolen. Zij zullen via hun arts, apotheker of thuisverpleegkundige gevaccineerd kunnen worden. Zorgpersoneel in zorgvoorzieningen zal hiervoor ook terecht kunnen bij hun bedrijfsgeneeskundige dienst.

Voor wie aanbevolen?

Met vaccinatie willen we vermijden dat mensen zwaar ziek worden. Het is daarom aanbevolen aan wie het meeste risico loopt om ziek te worden:

  • iedereen vanaf 65 jaar
  • personen die langdurig verblijven in een zorgvoorziening, zoals in de woonzorgcentra
  • personen met bepaalde onderliggende gezondheidsproblemen of een verzwakte weerstand
  • zwangere vrouwen
  • en alle personen werkzaam in de zorgsector

Voor andere personen is vaccinatie niet specifiek aanbevolen, maar het staat je vrij om je te laten vaccineren.

Meer informatie over vaccinatie vind je via www.laatjevaccineren.be of contacteer je huisarts of apotheker.

Naar top