Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan van Ichtegem dateert van 2001. Het gemeentebestuur stelde een studiebureau aan om het plan te herzien. Het herwerkte mobiliteitsplan werd goedgekeurd in de RMC en in de gemeenteraad van 1 september 2016.

Volgende thema's werden geactualiseerd en meer gedetailleerd: afstemming van het gemeentelijke structuurplan op het gemeentelijke mobiliteitsplan, afstemming van de verschillende fietsroutenetwerken op elkaar, herziening van de snelheidszones en de categorisering van de lokale wegen, verkeersveiligheid in de schoolomgevingen.

Op deze pagina kan je het actuele beleidsplan mobiliteit downloaden.

Downloads

Naar top