Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale is enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar!

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. je kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

Je kan jezelf moeilijk verplaatsen.

Je hebt een beperkt inkomen.

Je hebt geen eigen vervoersmiddel.

Je kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

Je wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens je lid bent, kan je ritten aanvragen. De rit vraag je aan 48 uur op voorhand.

Kostprijs

Het jaarlijks lidgeld is 15 euro voor een alleenstaande en 20 euro voor een echtpaar. Wie na 1 juli lid wordt, betaalt slechts de helft.

Dit lidmaatschap houdt automatisch een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in.

Verder betaalt de gebruiker een kilometervergoeding aan de vrijwillige chauffeur (de kilometers worden berekend vanaf de woonplaats van de chauffeur). De kilometervergoeding wordt bepaald volgens het wettelijk tarief vastgesteld voor overheidspersoneel.

Er dient niet betaald te worden voor wachttijden (behalve eventueel in natura bv. een kopje koffie, parkeerticket, enz....). Indien er een te lange wachttijd is, kan er eventueel afgesproken worden met een andere chauffeur voor de terugrit.

Reglementen en subsidies

Naar top